Turínské plátno s hypotetickým otiskem Ježíše Krista je příkladem spojení vědy a víry

Vědu a víru lze považovat za dvě formy poznání, které se snaží vysvětlit svět dvěma různými metodami. Vztah mezi vědeckým poznáním a náboženskou vírou je již dlouhá staletí předmětem úvah mnoha filozofů. Je možné najít mezi těmito dvěma sférami styčný bod? Jedním z příkladů, který ukazuje na propojení vědy a víry je výzkum Turínského plátna, uvádí se na Juniperpublishers.