Unikátní experiment dokázal možnost teleportace energie

Kvantová teleportace je schopnost posílat kvantové informace z jedné části vesmíru do druhé, aniž by bylo nutné cestovat meziprostorem. Odesláním všech informací, které popisují jednu částici, a jejich předáním jiné částici, získá druhá částice všechny vlastnosti první částice. Je fyzikálně nerozlišitelná od první částice a v jistém smyslu se stává první částicí, i když v jiné části vesmíru. Teleportace byla poprvé prokázána v 90. letech 20. století.