Digitální stetoskop dokáže odhalit srdeční šelest lépe než lékař

Stetoskopy Eko používají američtí lékaři k automatickému odhalování příznaků fibrilace síní a srdečních šelestů od roku 2020, kdy zařízení získalo první povolení FDA, jak píše server Fierce Biotech.