Solární plachty NASA, které ohýbají světlo, jako pohon pro kosmickou loď? Teď už realita!

NASA vybrala pro další vývoj fascinující nový projekt, známý jako Diffractive Solar Sail. Ohnutím světla před dopadem na plachtu by toto zařízení mohlo pohánět kosmickou loď efektivněji než konvenční technologie pohonu