Slovinsko podporuje Ukrajinu. Vyslalo 35 vozidel M-80A. Co je to za stroje?

Slovinsko předalo Ukrajině 35 bojových vozidel pěchoty M-80A. Lublaň má v současné době 52 takových vozidel, což znamená, že více než 67 procent z nich poslala na východ.