Třetí člověk vyléčený z HIV po transplantaci kmenových buněk

Pacientovi z Německa byla provedena transplantace, aby mu pomohla léčit poruchu krvetvorby, v jeho případě leukémii, která se u něj rozvinula současně s infekcí HIV. Po čtyřech letech vysazení antiretrovirálních léků se u něj porucha neobnovila.