Geronimo! Jak se zrodil tento slavný pokřik a proč je proslulý indián tak kontroverzní?

Geronimo patří k velmi kontroverzním historickým osobnostem. Jedni ho vnímají jako hrdinu a dodnes pějí oslavné písně a druzí ho popisují jako zbabělce a zrádce. Zjistit, která strana má pravdu, bude dnes již velmi těžké, píše server History.