Živočich Hydractinia symbiolongicarpus regeneruje celé své tělo. Vědci organismus zkoumají s cílem umožnit „léčbu proti stárnutí“

Odborníci odhadují, že pilulka proti stárnutí může být na obzoru díky mořskému tvorovi podobnému medúze Hydractinia symbiolongicarpus, který regeneruje celé své tělo z buněk umístěných v ústech. Hydractinia jsou drobní trubicovití tvorové, kteří žijí na schránkách vzácných korýšů. Očekává se, že jejich pozoruhodné regenerační schopnosti budou mít význam pro zdraví a léčbu proti stárnutí. Tyto schopnosti byly objeveny poté, co vědci sekvencovali části RNA, které jsou spojeny s biologickým procesem stárnutí genů, jak píše web JPost.

Studie zveřejněná v časopise Cell Reports ukázala, že základní biologické procesy jsou vzájemně propojené a jejich pochopení je klíčové i pro lidské zdraví a kontrolu nemocí. Zatímco lidé mají schopnost regenerace v určitých situacích, jako je například hojení zlomené kosti, jiní živočichové, například salamandry a zebřičky, dokáží nahradit celé orgány a regenerovat různé tkáně.

Druhy s jednoduchým tělem, jako jsou hydraktinie, často vykazují extrémní regenerační schopnosti. Podle vědců studie zkoumající biologii neobvyklých organismů vrhají světlo na všestrannost mnoha biologických procesů. Taková zjištění mají významný potenciál nabídnout nové poznatky o biologii člověka. Hydractinia využívá kmenové buňky, které jsou schopné stát se jakýmkoli typem tkáně. Výzkumný tým identifikoval podobné geny u lidí.

Experimenty ukázaly, že hydraktinie odstraňuje z úst senescentní (stárnoucí) buňky. Lidé však nemohou tak snadno odstranit senescentní buňky. Role genů souvisejících se senescencí u hydraktinií umožňují nahlédnout do toho, jak se proces stárnutí vyvinul. Proces, kterým senescentní buňky spouštějí regeneraci, a jeho rozšířenost v živočišné říši stále nejsou dobře známy a je třeba dalšího výzkumu, ale vědci jsou ohledně současné trajektorie optimističtí.

Zdroj: jpost.com, cell.com, redakce