Země se na dlouhá léta ponoří do temnoty. Stačí jeden „rozmar“ slunce

Vědci varují, že silné erupce na Slunci mohou vést k magnetické bouři a uvrhnout svět do „internetové apokalypsy“. Minulou noc se přiblížila k Zemi hmota vyvržená se slunce. To je dobrá příležitost uvědomit si, s jak nebezpečným fenoménem máme co do činění, píše portál Livescience.com

Podle Laboratoře sluneční rentgenové astronomie Ruské akademie věd začala erupce v sobotu 9. října. Během tří dnů se k Zemi dostal oblak plazmatu se silným magnetickým polem. Tento jev, nazývaný výron koronální hmoty (CME), může poškodit energetické sítě na naší planetě a způsobit výpadky proudu.

Magnetická bouře ohrožuje také satelity. Kosmický jev by mohl negativně ovlivnit přístup k internetu a ochromit všechna globální odvětví závislá na elektřině. Jak katastrofální by byly účinky extrémní magnetické bouře? V nejhorším případě bychom mohli být na několik let odříznuti od elektřiny, GPS a mobilního telefonování. V důsledku toho by byly ovlivněny i dopravní prostředky a výroba a skladování potravin. Tento jev by také vedl k četným požárům, katastrofám v pozemní a letecké dopravě a ochromil by práci záchranných služeb.

Varování před takovou bouří nedávno vydal americký Národní úřad pro oceán a atmosféru, který oznámil, že CME zasáhne Zemi v noci z 11. na 12. října. Síla jevu byla odhadnuta na G2 na pětibodové stupnici. Účinky CME by mohly v úterý přetrvávat několik hodin.

Desítky let ve tmě?
Pokud by sluneční bouře byla dostatečně silná, mohla by zničit velké transformátory, které tvoří páteř celosvětové elektrické sítě. Výroba těchto zařízení trvá mnoho let. Aby toho nebylo málo, nemáme nouzové transformátory.

Jejich výměna je velmi obtížná. Pouze dvě země vyrábějí transformátory na vývoz: Německo a Jižní Korea. Váží stovky tun. Pro jejich přepravu by bylo třeba posílit mosty a rozšířit silnice. V celé Severní Americe existuje jen několik vozidel, která jsou schopna je přepravit – řekl v dokumentárním pořadu Konec světa na 10 způsobů doktor Peter Pry, výkonný ředitel Task Force on National and Homeland Security, poradního sboru amerického Kongresu, který se zabývá národní bezpečností.

Odborník upozorňuje, že pohroma by ovlivnila i světové finanční systémy. Banky nemají trezory plné peněz. Peníze existují v počítačových systémech, ke kterým bychom ztratili přístup. Najednou bychom přišli o všechny úspory. Přešli bychom na úroveň směnného hospodářství – zdůrazňuje Pry.

Podle popsaného scénáře by obnova celosvětové elektrické sítě mohla trvat až 10-15 let. Odborníci zdůrazňují, že určitou ochranou proti hrozbě z vesmíru může být posílení energetické sítě a vytvoření nouzových systémů. Podle odborníků je však povědomí veřejnosti o nebezpečí slunečních erupcí stále velmi nízké.

Není to poprvé.
Mezitím v historii lidstva již došlo k magnetické bouři, která by dnes mohla způsobit výše popsaný efekt. Mluvíme o události z roku 1859, kdy výron koronální hmoty vedl k obrovské změně magnetického pole Země a ke skokovému zvýšení napětí na telegrafních linkách v Americe a Evropě. Dopady tohoto jevu nevedly k obrovskému ochromení jen proto, že to bylo v době před elektrifikací, která má dnes tak velký vliv na fungování společnosti.

Zdroj: livescience.com