Výzkumníci vyvinuli robota, který pomáhá starým nebo nemocným lidem chodit

V posledních letech představují roboti stále dokonalejší systémy, které by mohly otevřít nové možnosti v oblasti chirurgie, rehabilitace a zdravotní péče. Tyto robotické systémy již pomáhají zlepšovat kvalitu života mnoha lidí se zdravotním postižením i pacientů, kteří utrpěli fyzický úraz nebo podstoupili lékařský zákrok.

Výzkumníci z univerzity Chung-Ang v Jižní Koreji nedávno představili nového „nositelného“ robota navrženého speciálně na pomoc lidem, kteří mají potíže s chůzí v důsledku stárnutí, svalové slabosti, operací nebo specifických zdravotních potíží. Bylo zjištěno, že tento robot zlepšuje rovnováhu a zároveň snižuje energii vynaloženou při chůzi (tj. tzv. metabolické náklady).

Robot byl inspirován především poznáním, že většina nositelných robotů pro podporu chůze se zaměřuje výhradně na pohyby v sagitální rovině, uvedl pro Tech Xplore Giuk Lee, jeden z výzkumníků, kteří studii provedli. „Chůze je však ze své podstaty trojrozměrná činnost a pohyby v ostatních rovinách jsou stejně důležité.“

Na rozdíl od jiných robotických systémů pro asistenci při abdukci kyčlí navržených v minulosti se robot vytvořený Leem a jeho kolegy zaměřuje na frontální rovinu. Jedná se o přední část lidského těla, o níž je známo, že podporuje pohyby a boční stabilitu při chůzi.

Lee a jeho kolegové hodnotili výkonnost svého robota jak v simulacích, tak v reálných experimentech. Výsledky těchto testů byly velmi slibné a ukázaly, že robot snížil metabolické náklady na chůzi o 11,6 % ve srovnání s běžnou chůzí bez asistence a zároveň zlepšil rovnováhu a stabilitu.

Robotický systém vyvinutý tímto týmem výzkumníků by mohl být v budoucnu dále zdokonalen a nakonec komercializován, a to jak pro rehabilitaci, tak pro každodenní použití. Robot by mohl být užitečný pro starší osoby, pacienty po operaci nohy nebo kyčle a další osoby, které mají potíže s chůzí.

zdroj: Tech Xplore