Výrobu tepelných čerpadel komplikuje nové nařízení Evropského parlamentu. EU chce regulovat důležitou složku

Tepelná čerpadla jsou ekologickou alternativou ke konvenčním zdrojům tepla, jako jsou uhelné nebo plynové kotle. Jeden z výborů Evropského parlamentu může tomuto odvětví ztížit situaci tím, že navrhuje zákaz používání fluorovaných plynů (tzv. f-plynů).

Je známo, že Evropská unie usiluje o snížení emisí skleníkových plynů. Četné plány EU zahrnují zlepšení energetické účinnosti budov, snížení emisí ze spalovacích automobilů a podporu elektromobilů nebo nahrazení zdrojů tepla ekologičtějšími. V současné době se klade velký důraz na rozvoj odvětví tepelných čerpadel. Mezitím jeden z výborů Evropského parlamentu navrhuje změny, které by mohly tento trh solidně rozkolísat.

Přichází malá komplikace. Alespoň podle návrhu, který má zakázat používání a prodej fluorovaných plynů, který se má objevit v novele nařízení z roku 2015, informuje portál Euractiv. Vzhledem k tomu, že většina tepelných čerpadel používá ke svému provozu f-plyny, je patrný rozpor. EU přece tepelná čerpadla jako řešení pro vytápění budov silně propaguje.

Nedávno jsme informovali o tom, že Evropská unie bude usilovat o zákaz používání fosilních paliv, tj. uhlí a plynu, pro vytápění budov. Tento postoj jasně naznačuje, že tlak na rozvoj tepelných čerpadel bude velký, zejména s ohledem na povinnost instalovat na nové a rekonstruované budovy fotovoltaické panely. V případě zákazu používání fluorovaných plynů by mohl být rozvoj tohoto odvětví obtížný. V současné době probíhá v Evropě jakýsi boom tepelných čerpadel, jak dokládají statistiky a Česko si nevede špatně.

Co bude s tepelnými čerpadly dál?
Snížení spotřeby f-plynů bude obrovské. Jak jsme se dočetli, nařízení EU v současné podobě stanoví, že emise těchto f-plynů se mají do roku 2030 snížit na 60 milionů tun ročně, což je o 79 % méně než v období před regulací. Jeden z výborů však navrhl, aby bylo používání a prodej těchto plynů zcela zakázáno, přičemž zavedení zákazu by mělo být rozloženo mezi roky 2026 a 2029.

F-plyny se používají poměrně široce. Nahradily totiž freony, které měly škodlivý vliv na rozšiřování ozonové díry. Fluorované plyny se dnes používají v klimatizacích, chladničkách, mrazničkách, tepelných čerpadlech nebo hasicích přístrojích. Zákaz jejich používání proto způsobí mnoho zmatků nejen na trhu s energií.

„Nemluvíme o nahrazení červené kostky Lega žlutou. Provedení takové změny vyžaduje čas, testování a přizpůsobení. Evropská unie by měla dát výrobcům a celému odvětví čas, aby to udělali správně, místo aby zpomalovala rozvoj tepelných čerpadel a nutila spotřebitele vracet se k fosilním palivům,“ komentoval situaci Thomas Nowak, generální tajemník Evropské asociace tepelných čerpadel (EHPA).

V tiskové zprávě vydané EHPA se uvádí, že odvětví postupně ustupuje od používání f-plynů kvůli jejich vlivu na globální oteplování. Podle asociace je však tak rychlé urychlení zákazu jejich používání a zároveň prosazování rozvoje odvětví tepelných čerpadel v rámci programu REPowerEU rozporuplné.

Zdroj: EPHA, Euractiv