Vesmírný dráp. Slunce vystřelilo silnou erupci, která vyřadila krátkovlnné vysílání

V posledních dnech došlo na Slunci k několika slunečním erupcím a v blízké budoucnosti můžeme očekávat další. Podle amerických odborníků existuje 55% pravděpodobnost erupcí třídy M a 15% pravděpodobnost erupcí třídy X. Jejich nejpravděpodobnějším zdrojem je sluneční skvrna AR3213 směřující k Zemi, jak píše server Space.

Zvyšující se aktivita Slunce souvisí s blížící se fází tzv. slunečního maxima, kdy je sluneční magnetické pole nejsilnější. V současném jedenáctiletém slunečním cyklu, který začal v roce 2019, bude maxima dosaženo v roce 2025. V praxi to znamená častější výskyt různých slunečních jevů, včetně slunečních erupcí.

Slunce zvyšuje svou aktivitu

Tvar erupce můžeme přirovnat k „vesmírnému drápu“. Jednalo se o středně silnou erupci, která vznikla v obrovské sluneční skvrně AR3213, jež se nyní rozprostírá 100 000 km po povrchu Slunce. Její účinky se projevily i na Zemi. Podle společnosti Space Weather způsobila erupce krátkodobé přerušení krátkovlnné komunikace nad Tichým oceánem. K události došlo 8. února v 00:07 českého času.

Odborníci z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA) se domnívají, že v nadcházející době můžeme očekávat další erupce z výše zmíněné sluneční skvrny. Mohlo by se jednat o nejsilnější erupce třídy X nebo mírné erupce třídy M. Odhaduje se, že k prvnímu z nich dochází v průměru 10krát ročně.

Následující klasifikace vám pomůže pochopit, jaký dopad mohou mít jednotlivé typy erupcí na naši planetu:

  • Sluneční erupce třídy X – nejsilnější velké erupce, které mohou vést k výpadku rádiového vysílání, k dlouhotrvajícím radiačním bouřím v horních vrstvách atmosféry a k výronům koronální hmoty (ty jsou mimo jiné zodpovědné za geomagnetické bouře a výskyt polárních září), mohou také ovlivnit elektromagnetické sítě a představovat hrozbu pro kosmické lodě a astronauty.
  • Sluneční erupce třídy M – středně silné erupce, které mohou způsobit krátkodobé poruchy rádiové komunikace, zasáhnout polární oblasti nebo příležitostně vést k malým radiačním bouřím a výronům koronální hmoty.
  • Sluneční erupce třídy C – malé erupce, které mají na naši planetu malý nebo žádný dopad.
  • Sluneční erupce třídy A a B – nejslabší a zároveň nejběžnější typy slunečních erupcí, které nemají na Zemi významný dopad.

V rámci každé z těchto kategorií se používá další stupnice od 1 do 9 pro přesnější hodnocení síly sluneční erupce. Čím vyšší číslo, tím silnější je v dané kategorii vzplanutí. Jejich hodnocení usnadňují pozorování a studie prováděné odborníky z celého světa, mimo jiné vědci z NASA, ESA a NOAA.

Zdroj: redakce, space.com, spaceweather.com, swpc.noaa.gov