Vědec tvrdí, že lidstvo čeká zásadní populační korekce. V roce 1800 žila na Zemi asi miliarda lidí, nyní 8 miliard

V roce 1800 žila na Zemi asi miliarda lidí. O sto let později se jejich počet zvýšil o dalších 600 milionů. Dnes žije na planetě zhruba 8 miliard lidí. Podle nové studie je takový růst pro naši ekosféru neudržitelný a hrozí „populační korekce“, která by mohla nastat ještě před koncem tohoto století, jak píše web Science Alert.

Tvrdí to populační ekolog William Rees z univerzity v Britské Columbii v Kanadě. Varuje, že spotřebováváme zdroje Země neudržitelným tempem, což by mohlo vyústit v určitý druh civilizačního kolapsu, který „napraví“ světovou populaci. V nejhorším případě by k němu mohlo dojít ještě před koncem století. Zůstaly by jen nejbohatší a nejodolnější společnosti.

„Homo sapiens se vyvinul tak, aby se exponenciálně rozmnožoval, geograficky expandoval a spotřebovával všechny dostupné zdroje,“ píše Rees ve svém publikovaném článku. „Po většinu lidské evoluční historie se proti těmto expanzivním tendencím uplatňovaly negativní zpětné vazby. Vědecká revoluce a využívání fosilních paliv však mnohé formy negativních zpětných vazeb omezily, což nám umožnilo plně využít náš potenciál exponenciálního růstu.“

Rees upozorňuje, že naše nadvláda nad planetou způsobila, že jsme zapomněli, že se stále řídíme přírodním výběrem. Navíc nás náš sklon ke krátkodobému myšlení stále nutí brát si co nejvíce, když to jde. To podpořilo nadměrnou spotřebu a znečištění, za které je nyní zodpovědná část současné světové populace a které se bude zvyšovat s růstem finančního zabezpečení a počtu obyvatel, tvrdí Rees. Měnící se klima je důkazem stresu, kterému je planeta již nyní vystavena, ale je to jen malá část celkového problému překračování limitů.

Jak Rees upozorňuje, vzhledem k tomu, že stále využíváme velké množství fosilních paliv, ignorujeme i další příznaky překročení. Všechny tyto vzájemně propojené problémy, od naší spotřeby biomasy až po narušení planetárních cyklů živin, jsou příčinou šestého masového vymírání na Zemi a hrozí chaotickým rozpadem základních systémů podpory života na planetě. Navíc námi navrhovaná řešení, jako je přechod na obnovitelné zdroje energie, ve skutečnosti neřeší problém exponenciálního růstu populace a dále přispívají k nadměrné spotřebě, která je s ním spojena.

Otázkou je, zda technologická zlepšení dokáží držet krok s rostoucími nároky, které naše spotřeba klade na planetu. Pokud inovace nepřinesou řešení, může začít populaci ovlivňovat nedostatek potravin, nestabilita stanovišť, války a nemoci, předpovídá studie. Dalším bodem, který Rees uvádí, je, že bychom si měli mnohem více uvědomovat nebezpečí, které nám hrozí, a měli bychom najít způsoby, jak dosáhnout lepší rovnováhy mezi tím, co dáváme a bereme ve vztahu k planetě. Studie byla zveřejněna v časopise World.

Zdroj: redakce, sciencealert.com, mdpi.com