Vědci zjistili, že se Měsíc zmenšuje. Způsobuje to vznik zlomů

Obvod zemského Měsíce se zmenšil o více než 45 metrů, protože jeho jádro se během posledních několika set milionů let postupně ochlazovalo. Stejně jako se hrozen při zmenšování na rozinku vrásní, i Měsíc se při zmenšování vrásní. Na rozdíl od pružné slupky hroznů je však povrch Měsíce křehký, což způsobuje vznik zlomů v místech, kde na sebe části kůry tlačí.

Tým vědců objevil důkazy, že toto pokračující smršťování Měsíce vedlo k výrazným deformacím povrchu v jeho jižní polární oblasti – včetně oblastí, které NASA navrhla pro přistání posádky Artemis III. Vzhledem k tomu, že vznik zlomů způsobených smršťováním Měsíce je často doprovázen seismickou aktivitou, například měsíčními zemětřeseními, mohla by místa v blízkosti takových zlomových zón nebo v jejich blízkosti představovat nebezpečí pro budoucí průzkumné práce člověka.

Tým spojil skupinu zlomů nacházejících se v jižní polární oblasti Měsíce s jedním z nejsilnějších měsíčních zemětřesení zaznamenaných seismometry Apollo před více než 50 lety. Pomocí modelů simulujících stabilitu povrchových svahů v této oblasti tým zjistil, že některé oblasti jsou obzvláště náchylné k sesuvům půdy v důsledku seismických otřesů, uvádí portál Phys.

K mělkým měsíčním zemětřesením dochází v blízkosti povrchu Měsíce, jen asi sto kilometrů hluboko v kůře. Podobně jako zemětřesení jsou mělká měsíční zemětřesení způsobena zlomy v nitru Měsíce a mohou být dostatečně silná na to, aby poškodila budovy, zařízení a další lidmi vytvořené struktury.

Ale na rozdíl od zemětřesení, která obvykle trvají jen několik sekund nebo minut, mohou mělká měsíční zemětřesení trvat hodiny, a dokonce i celé odpoledne – jako například měsíční zemětřesení o síle 5 stupňů Richterovy škály zaznamenané pasivní seismickou sítí Apollo v 70. letech 20. století.

Vědci pokračují v mapování Měsíce a jeho seismické aktivity a doufají, že se jim podaří identifikovat další místa, která mohou být nebezpečná pro lidský průzkum. Mise NASA Artemis, které mají koncem roku 2024 zahájit první let s posádkou, nakonec doufají, že se na Měsíci dlouhodobě usadí a nakonec se naučí žít a pracovat na jiném světě prostřednictvím měsíčních observatoří, základen a osad.

zdroj: Phys