Vědci vytvořili v laboratoři umělou černou díru, aby otestovali teorii Stephena Hawkinga

Tým fyziků z Amsterodamské univerzity v Nizozemsku simuloval v laboratoři horizont událostí černé díry a pozoroval ekvivalent nepolapitelné formy záření, o níž poprvé teoreticky hovořil Stephen Hawking, jak uvádí server Science Alert.

Nový objev by mohl vědecké komunitě pomoci vyvinout zcela novou teorii, která by spojila obecnou teorii relativity s principy kvantové mechaniky.

Hawkingovo záření

Vědci použili k simulaci horizontu událostí černé díry v laboratorních podmínkách jednofázový řetězec atomů. Výsledné Hawkingovo záření, částice vzniklé poruchami kvantových fluktuací způsobených roztržením časoprostoru černou dírou, se projevilo jako viditelná záře.

Někteří vědci se domnívají, že Hawkingovo záření by mohlo pomoci překlenout propast mezi obecnou teorií relativity a kvantovou mechanikou, které vykazují zcela odlišné principy, než jaké vidíme v pozorovatelném vesmíru, ale v mikroměřítku.

Jednou z hlavních životních ambicí Stephena Hawkinga bylo pracovat na jednotné teorii kvantové gravitace, která by dokázala sjednotit obě neslučitelné teorie a mohla by tak být univerzálně použitelná.

Horizont událostí černé díry je oblast, ze které nemůže uniknout žádné světlo ani hmota. Co se děje za tímto bodem, existuje pouze v teorii, přičemž některé teorie naznačují, že některé černé díry mohou být červími dírami, které poskytují zkratky do vzdálených oblastí vesmíru.

Simulace horizontu událostí

V roce 1974 Stephen Hawking navrhl, že přerušení kvantových fluktuací v horizontu událostí uvolňuje typ záření velmi podobný tepelnému záření. Problém je v tom, že toto záření je pravděpodobně příliš slabé na to, aby mohlo být detekováno ze Země.

Proto přichází na řadu simulace černé díry. Skupina vědců se konkrétně rozhodla analyzovat vlastnosti Hawkingova záření tím, že pro něj v laboratoři vytvořila analogii.

Zdroj: redakce; Science Alert