Vědci učinili významné pokroky v oblasti genetické modifikace člověka

Čínští vědci vytvořili prvního geneticky modifikovaného savce s plně přeprogramovanými geny. V článku publikovaném v časopise Science tento proces podrobně popisují.

Tým odebral myším chromozomy a poté je rozdělil. Přeskládali je do nové kombinace a vytvořili to, čemu říkali Xiao Zhu neboli „malý bambus“. Je to poprvé, kdy byla provedena úprava savčích genů v takovém rozsahu, jak uvádí server BGR.

Chromozomy jsou v podstatě stavebními kameny evoluce. Právě tato vlákna drží DNA v jádře buňky. Za normálních okolností se chromozomy rozpadají a přirozeně rekombinují, čímž se řídí organická evoluce. Je to nesmírně delikátní a komplikovaný proces, a proto je tento geneticky modifikovaný savec s plně přeprogramovanými geny tak velkou novinkou. Během těchto procesů samozřejmě může dojít k chybám.

Vědci se dokonce setkali s několika chybami při rekombinaci chromozomů, což vedlo k tomu, že někteří geneticky modifikovaní savci krátce po úpravě zemřeli. Existence Xiao Zhu však dokazuje, že pokusy a omyly se dlouhodobě vyplácejí. Celý tento výzkum přispěje k dalšímu studiu genetiky i u lidí. Důkaz, že můžeme vytvořit geneticky modifikovaného savce s plně přeprogramovanými geny, by také mohl být podnětem pro další výzkum pomocí nástroje CRISPR pro úpravu genů a genetické modifikace.

Zdroj: bgr.com, science.org