Vědci to spočítali. Průměrný mrak váží asi jako sto slonů

Při pohledu na oblohu a na mraky se nám může zdát, že jsou tak nadýchané, měkké a lehké. To však vůbec není pravda. Ve skutečnosti jsou mraky mnohem těžší, než si myslíme.

Proč nám nepadají mraky na hlavu?

Můžeme odhadnout, že celková hmotnost mraků je poměrně značná. Proč na nás tedy padají jen v podobě deště? Za prvé, vodní kapky v mracích nejsou dešťové kapky, pokud jde o velikost a hmotnost. Jsou podstatně menší než ony, asi milionkrát menší, i když i průměr dešťové kapky je asi 2 mm. Analogicky bychom mohli například vztahovat hmotnost Země k hmotnosti Slunce. Není proto překvapivé, že neklesají tak rychle.

Navíc je ve vzduchu udržuje vítr mnohem silnější než ten, se kterým se setkáváme i za velmi větrného dne. Kapky vody se ve vzduchu udržují také díky konvekci tepla. A protože vzduch přímo pod mraky je hustší než ony samy a teplý vzduch stoupá vzhůru, lze říci, že se mraky chovají trochu jako pěna na latté. Na druhou stranu, jak se kapky ochlazují, začínají se spojovat a vytvářejí větší kapky, jejichž hmotnost je v určitém okamžiku tak velká, že padají jako déšť.

Kolik váží mraky?

Jak se vůbec váží mraky? Nejprve se můžeme pokusit určit hmotnost vodní páry, ze které se skládají, ale k tomu potřebujeme zjistit, jak hustě jsou v nich kapičky vody koncentrovány. Pokus o určení hmotnosti typického kumulu provedla Margaret LeMoneová z Národního centra pro výzkum atmosféry v Boulderu v Coloradu. Musíme však mít na paměti, že různé typy mraků budou mít různou hmotnost. Například cirrová oblaka jsou mnohem lehčí, protože obsahují menší množství molekul vody. Na druhé straně jsou kumulonimby z obdobného důvodu mnohem těžší.

Margaret LeMoneová se rozhodla využít možností, které nabízí matematika. Vycházela ze stínu, který vrhá mrak, a odhadovala tak jeho výšku. Dalším krokem byl výpočet objemu. Zde bylo použito určité zjednodušení, protože mraky samozřejmě nikdy nemají tvar dokonalé krychle, nicméně je zcela běžné, že jejich šířka se přibližně rovná jejich výšce. Na základě předchozích dostupných výsledků výzkumu vědkyně odhadla hustotu vodních kapek na ½ gramu na metr čtvereční. Když tedy odhadla objem a hustotu, mohla přistoupit k výpočtu hmotnosti.

Výše uvedené výpočty však mají jednu nevýhodu. Berou v úvahu pouze molekuly vody a jak víme, mrak je tvořen také molekulami vzduchu, jejichž hmotnost je třeba také odhadnout. V každém případě se podařilo zjistit, že takový kumulus může vážit kolem 550 tun. Pro ilustraci můžeme říci, že nad našimi hlavami je zavěšeno asi 100 slonů.

Zdroj: Live Science