Turbína na CO2 o velikosti stolu může napájet až 10 000 domácností. Parní turbína o délce 20 metrů by mohla měřit pouze metr, pokud by byla nahrazena turbínou sCO2

Parní turbíny se stále používají k výrobě většiny světové elektřiny, ale situace se rychle mění. Obnovitelné zdroje energie, jako je solární a větrná energie, jsou díky pokroku v oblasti skladování energie a zeleného vodíku stále nákladově efektivnější a spolehlivější.

Další nově vznikající technologií, která by mohla narušit trh, je superkritický oxid uhličitý, který umožňuje vyrábět mnohem menší a účinnější turbíny než ty konvenční.

Superkritický oxid uhličitý (sCO2) je tekutý oxid uhličitý, který může nabývat vlastností na pomezí plynu a kapaliny. Jako médium bude mnohem levnější a o 10 % účinnější než voda, a to při použití desetkrát menších turbín. Americké ministerstvo energetiky odhaduje, že parní turbína o délce 20 metrů by se zmenšila najeden metr, pokud by byla nahrazena turbínou sCO2, píše portál InceptiveMind.

Aby se to stalo skutečností, staví se v USA nová elektrárna o výkonu 10 megawattů, která využívá superkritickou  technologii CO2, v hodnotě 155 milionů dolarů (3,5 miliardy korun).

Oxid uhličitý je netoxický a nehořlavý a nad kritickou teplotou přibližně 31 °C a kritickým tlakem 74 barů se chová jako nadkritická kapalina. V tomto bodě se začíná chovat jako plyn, přičemž jeho hustota se blíží hustotě kapaliny. Voda může být samozřejmě také nadkritická, jen k tomu potřebuje mnohem více energie.

Technologie energetického cyklu sCO2 je také kompatibilní s koncentrovanou solární energií a průmyslovým odpadním teplem. Použití sCO2 jako pracovní kapaliny znamená, že turbosoustrojí systému je přibližně o desetinu menší než běžné součásti elektrárny. To umožňuje zmenšit plochu a náklady na výstavbu jakéhokoli nového zařízení. Desetimegawattová turbína sCO2 by mohla pohánět až 10 000 domácností.

Zdroj: InceptiveMind