Tato věc přitahuje sadisty a psychopaty, tvrdí vědci

Psychologové z Berlína a Hamburku provedli studii, která ukázala, že sadisté a psychopati projevují větší zájem o oheň a jeho zapalování. Jedná se o důležité informace, které by mohly být v budoucnu užitečné například při pátrání po žháři.

Jak vysvětluje stránka PsyPost, autoři bádání chtěli prozkoumat vztah mezi takzvanou „temnou tetrádou“, což je souborem osobnostních rysů zahrnujícím machiavelismus, narcismus, sadismus a psychopatii, se zájmem o oheň a jeho zapalování. Za tímto účelem pozvali k účasti na studii 222 studentů, u nichž prověřili, zda mají vlastnosti zařazené do „temné tetrády“.

Mají psychopati a sadisté rádi oheň?

Kromě toho hodnotili svůj zájem o oheň a jeho rozdělávání. Účastníci studie mimo jiné na speciální stupnici označovali, jaké emoce v nich takové činnosti vyvolávají. Například sledování hořícího uhlí či dřeva doma v komuniké nebo sledování hořícího hotelu ve zprávách. Mohli uvést, že jim to připadá hrozné nebo znepokojivé, nebo že jim takový pohled připadá příjemný, krásný nebo vzrušující.

Vědci po analýze předchozích klinických a forenzních studií pojali podezření, že by mohla existovat souvislost mezi rysy, které jsou spojovány s psychopaty, a fascinací ohněm. Jejich analýzy to jen potvrdily. Výzkumníci pozorovali souvislost psychopatických osobnostních rysů se zájmem o oheň a zakládání požárů.

Tento typ přidané korelace byl přítomen také u sadismu. Odborníci také zaznamenali, že násilní sadisté (fyzicky a/nebo psychicky trýznící své oběti) a fantazijní sadisté (čerpající uspokojení ze sledování nebo fantazírování o násilném a destruktivním chování) se více zajímali o oheň než o samotné zapalování ohňů. U narcismu a machiavelismu nebyly zaznamenány žádné podobné pozitivní korelace.

Zdroj: PsyPost; redakce