Studie dokazuje, že černé díry mají „zanořující se oblast“, přesně jak předpověděl Einstein

Albert Einstein měl pravdu: Na okraji černých děr existuje oblast, kde hmota již nemůže zůstat na oběžné dráze a místo toho padá dovnitř, jak předpověděl ve své teorii gravitace.

Pomocí teleskopů schopných detekovat rentgenové záření tým astronomů poprvé pozoroval oblast nazývanou „zanořující se oblast“, a to v černé díře vzdálené asi 10 000 světelných let od Země. „Dosud jsme tuto oblast ignorovali, protože jsme neměli k dispozici potřebná data.“ uvedl vědec Andrew Mummery, hlavní autor studie. „Ale teď, když je máme, bychom to nedokázali vysvětlit jinak.“

Není to poprvé, co černé díry pomohly potvrdit Einsteinovu velkou teorii, která je známá také jako obecná teorie relativity. První fotografie černé díry, pořízená v roce 2019, již dříve posílila základní předpoklad revolučního fyzika, že gravitace je jen ohybem hmoty v časoprostoru.

„Vydali jsme se hledat konkrétní černou díru. O tom, zda se nám ji někdy podaří najít, jsme se přeli dlouho, ale opravdu jsme ji našli,“ potvrdil Mummery portálu Livescience. Pozorovaná černá díra se nachází v systému nazvaném MAXI J1820 + 070, který se skládá ze dvou sousedů – hvězdy menší než naše Slunce a samotné černé díry, jejíž hmotnost se odhaduje na 7 až 8 hmotností Slunce. Astronomové použili vesmírné teleskopy NASA NuSTAR a NICER, aby shromáždili data a pochopili interakci mezi hvězdou a „zanořující se oblastí“.

Výsledky studie by mohly astronomům pomoci lépe pochopit vznik a vývoj černých děr. „Studiem této oblasti se o nich můžeme skutečně něco dozvědět, protože se nachází přímo na okraji, takže nám poskytuje nejvíce informací,“ řekl Mummery.

Zdroj: Livescience