Sluneční bouře způsobuje v Rusku rádiové výpadky a může způsobit problémy v komunikaci

Sluneční bouře, která zasáhla zemskou atmosféru, způsobila chaos v ruských rádiových signálech a občasné výpadky, informoval web Express.

29. ledna došlo k vymrštění koronální hmoty (CME) z vnější vrstvy Slunce, která s sebou přinesla rychlý sluneční vítr a geomagnetickou bouři, jež se 3. února dostala do zemské atmosféry. Tyto bouře přinášejí miliardy tun rychle se pohybujících slunečních částic a také magnetické pole, které je váže. Když tyto částice narazí do zemské atmosféry, mohou dole způsobit chaos, včetně možnosti výpadku rádiového vysílání.

Americké středisko pro kosmické počasí (SWPC) řadí sluneční bouře na stupnici od G1 Minor, tedy nejméně intenzivní, až po G5 Extreme. Ale i slabší sluneční bouře jsou schopny přerušit rádiovou komunikaci díky vysokoenergetickému záření, které mohou přinést. Toto záření údajně pokrývá celé elektromagnetické spektrum.

Prvky jako ultrafialové a rentgenové záření způsobí změny v zemské ionosféře (horní části zemské atmosféry), což má za následek problémy s rádiovou komunikací.

První náznaky ukazovaly, že bylo dosaženo úrovně slabé geomagnetické bouře, ale následné údaje Britské geologické společnosti ukázaly, že ve skutečnosti bylo dosaženo úrovně silnější geomagnetické bouře a po zbytek dne panovaly neklidné až aktivní podmínky.

Když jsou sluneční bouře silnější, mohou způsobit ještě větší poruchy. Podle střediska SWPC může při srážce silných CME se zemskou magnetosférou „všechno dodatečné záření může poškodit satelity, které používáme pro komunikaci a navigaci a může narušit energetické sítě, které nám dodávají elektřinu“. Při nejsilnějších slunečních bouřích to může vést k výpadkům proudu, které mohou trvat i několik dní.

Zdroj: express.co.uk