Průlom v práci na nesmrtelnosti: Vědcům se podařilo oživit mozek pulce

Lidský mozek je nejsložitějším orgánem, který známe. Jeho smrt znamená z lékařského hlediska smrt lidské bytosti. Bylo by však možné mozek znovu oživit? V případě pulců se tak stalo, píše se na webu iScience Cell.com

Tým vědců ve složení Suzan Özugur, Myra N. Chávez, Rosario Sanchez-Gonzalez, Lars Kunz, Jörg Nickelsen a Hans Straka zveřejnili výsledky své vědecké studie o využití řas k obnově životních funkcí pulců. Podařilo se jim, a to doslova, oživit mrtvé tvory.

Vědci vpravili zelené řasy a sinice do mozku pulců afrických drápkatých žab, kterým byl předtím odebrán kyslík, a které v důsledku toho uhynuly. Ukázalo se, že mikroorganismy uvnitř pulců je dokázaly oživit. To vše díky produkci kyslíku z fotosyntézy, která znovu zprovoznila mozek.

To sice neznamená, že dlouho mrtvý mozek bude schopen znovu fungovat, ale vědci předpokládají, že bude možné okysličit tkáně, které z nějakého důvodu nemají dostatek kyslíku. V popisu výsledků studie se uvádí:

„Fototrofní mikroorganismy mohou v budoucnu poskytnout nový způsob, jak přímo a kontrolovaně zvýšit hladinu kyslíku v mozku za určitých ekofyziologických podmínek nebo po patologických poruchách.

Zatím je však ještě daleko k tomu, aby se uvažovalo o použití této metody u lidí. Z několika důvodů. Zaprvé, lidská lebka není průhledná jako u pulců, takže fotosyntéza není možná. Za druhé, zatím neexistuje způsob, jak kontrolovat řasy uvnitř organismů. Mohou tedy způsobit větší škody chvíli po dodání kyslíku. Přesto se jedná o důležitý objev, který může pomoci najít způsob, jak zachránit odumírající tkáně.

Zdroj: cell.com