Potvrzeno. Hurikány zamíří do středních zeměpisných šířek a může za to člověk

V současné době se cyklóny, nebo také hurikány, vyskytují především v tropických oblastech severně a jižně od rovníku. Vědci však tvrdí, že rostoucí teploty umožní, aby se tyto povětrnostní jevy tvořily i ve středních zeměpisných šířkách. Do této oblasti patří města jako New York, Peking, Boston a Tokio, stojí na webu BBC News.

Když dorazila subtropická bouře Alpha v září 2020 na pevninu v Portugalsku, relativně malý rozsah škod, které cyklóna způsobila, se dostal jen na titulní stránky novin. Pro vědce to však byla poměrně významná událost. „Něco takového jsme dosud nepozorovali,“ řekl tehdy doktor Joshua Studholme, fyzik z Yaleovy univerzity. „Měli jste tradiční druh bouře ve středních šířkách, která se jakoby rozpadla, a při jejím rozpadu nastaly vhodné podmínky pro vznik tropické cyklóny, a to se v Portugalsku dosud nestalo.“

Studholme je hlavním autorem této nové práce, která předpokládá, že bude s oteplováním klimatu vznikat více těchto typů bouří ve středních zeměpisných šířkách, kde žije většina světové populace a kde se odehrává většina ekonomických aktivit. Vysvětlil, že s oteplováním světa se bude snižovat rozdíl teplot mezi rovníkem a polárními oblastmi, což bude mít vliv na proudění vzduchu.

Za normálních okolností tyto vysokohorské proudy vzduchu fungují jako jakási ochrana hranic pro hurikány a udržují je blíže k rovníku. S oteplováním klimatu bude tento druh aktivity proudů, k němuž dochází ve středních zeměpisných šířkách, slábnout a v extrémních případech se rozdělí, což umožní vznik tohoto druhu cyklón. Otázka vlivu klimatických změn způsobených člověkem na hurikány byla v minulosti sporná, ale nedávný výzkum naznačuje, že jsou souvislosti stále jasnější.

Nový výzkum využívá více důkazů, které ukazují, že se budou tropické cyklóny v budoucnu pravděpodobně vyskytovat v širším rozsahu, než se dosud předpokládalo. „Udělali jsme to, že jsme jasně ukázali vazby mezi fyzikou bouří a dynamikou atmosféry v planetárním měřítku,“ řekl Studholme. A to bylo obtížné, protože tato fyzika není dobře simulována v numerických modelech provozovaných na moderních počítačích.

Pravděpodobné rozšíření těchto bouří představuje pro svět značné nebezpečí, zejména když se do hry zapojí další dopady oteplování.

U tropických cyklón v pásmu středních zeměpisných šířek by mohlo dojít k dalším změnám, například ke zpomalení pohybu a silnějším srážkám. Tyto změny tropických cyklónů a výrazné zvýšení hladiny moří na pobřeží by údajně mohly umocnit potenciální dopady na společnost. Autoři studie však tvrdí, že tento průběh není vytesán do kamene a že dramatické snížení emisí uhlíku zejména v příštím desetiletí by mohlo výsledek změnit. Vědci tvrdí, že jsou si důkazy o vlivu změn klimatu způsobených člověkem na průběh a polohu hurikánů jisti.

Zdroj: BBC News.com