Poláci vyvinuli raketové palivo budoucnosti. Chtějí, aby se používalo v družicích

Inženýři a vědci z Lukaševičova Leteckého institutu (ILOT) vyvinuli nové raketové palivo. Průlom v oblasti kosmického pohonu, za který jsou zodpovědní Poláci, je především ekologický a vysoce účinný, jak píše web Space24.

Pohonná hmota vyvinutá institutem je pro personál i životní prostředí bezpečnější alternativou k v současnosti používaným toxickým materiálům, a to derivátům hydrazinu a oxidům dusíku. Vyvinutá kombinace využívá peroxid vodíku (o koncentraci 98 %) jako okysličovadlo a nové palivo.

Vyznačuje se vysokým výkonem se specifickým impulsem ve vakuu 310 sekund a také hypergolicitou, tedy schopností samovolného vznícení při smíchání složek ve spalovací komoře. Je ideálním kandidátem pro použití v raketových motorech pro budoucí družicové platformy, přistávací moduly a závěrečné stupně nosných raket.

Nové palivo pro budoucí vesmírné mise

„Vývoj nového paliva je dlouhodobý proces a vyžaduje řadu mezioborových studií. Tým dosáhl významného úspěchu, který by v konečném důsledku mohl snížit náklady na nové pohonné systémy a náklady na přípravu družic k letu. Tento krok nás přibližuje k možnosti, že se polské palivo stane standardem v misích družic budoucí generace,“ říká ředitel Centra kosmických technologií doktor Adam Okniňski.

Další výzkum a vývoj

Tým inženýrů a vědců dosud provedl více než 160 testů nového paliva s použitím motoru o tahu 20 N určeného pro pohon družic – s kumulativní dobou provozu 2 minuty. Nejkratší aktivace motoru trvala 10 ms, což splňuje požadavky družic z hlediska generování krátkých přesných tahových impulsů.

Následná práce se zaměří na zavedení této inovativní technologie do nových systémů a subsystémů vyvíjených klíčovými satelitními integrátory působícími na evropském i světovém trhu.

Specializace na vesmír

Letecký a kosmický institut patří mezi nejmodernější výzkumná zařízení v Evropě, jehož tradice sahá až do roku 1926. Institut úzce spolupracuje s giganty světového leteckého průmyslu, jako jsou Boeing, GE, Airbus a Pratt & Whitney, a také s institucemi kosmického průmyslu, včetně Evropské kosmické agentury. Strategickými oblastmi výzkumu ústavu jsou letectví a kosmonautika a bezpilotní letecké technologie. Provádí také výzkum a služby pro domácí i zahraniční průmysl v oblasti materiálů, kompozitů, přírůstkových, dálkového průzkumu Země, energetiky a důlních technologií.

V současné době je ústav zapojen do 30 výzkumných projektů v oblasti kosmických technologií, z toho přibližně polovina ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. V rámci národních projektů se podílí mimo jiné na vývoji konstelace polských optoelektronických družic (projekt PIAST) v rámci programu SZAFIR Národního centra pro výzkum a vývoj.

V oblasti kosmických technologií se ústav specializuje mimo jiné na výzkum a vývoj raketových technologií, družicového pohonu, modulů pro deorbitální pohon a ekologických pohonných hmot.

Ústav vyvíjí vlastní suborbitální raketu ILR-33 BURSZTYN 2K. Základní verze rakety byla úspěšně letově testována a stala se prvním systémem na světě, který jako pohonnou látku využívá peroxid vodíku v množství přesahujícím 98 %.

Zdroj: redakce, space24.pl