Pokud máte problém se špatnou pamětí, možná vám pomůže elektronická protéza

Zdá se, že jedinečná forma stimulace mozku zvyšuje schopnost lidí zapamatovat si nové informace. Jde o napodobování způsobu, jakým si náš mozek vytváří vzpomínky. Paměťová protéza spočívá v zavedení elektrod hluboko do mozku. Tyto mozkové elektrody jsou navrženy tak, aby stimulovaly hipokampus, a tím podporovaly kódování vzpomínek. Prvními kandidáty na tuto léčbu budou pacienti s poškozením mozku, jak píše server Technology Review.

Podle nového výzkumu je tato metoda ještě účinnější u lidí se špatnou pamětí. Elektrody použité ve studii byly široké asi jeden milimetr a všichni dobrovolníci je měli implantované dostatečně hluboko v mozku, aby dosáhly do hipokampu, a to asi 10 centimetrů hluboko. Na poměry moderního výzkumu jsou poměrně primitivní zaznamenávají pouze 40 až 100 neuronů.

Jakékoli paměťové protézy určené k léčbě poruch paměti by vyžadovaly mozkové elektrody se stovkami kontaktních bodů, které by zaznamenávaly a stimulovaly stovky nebo tisíce neuronů. Vědci zatím nezjistili, jak paměťové protézy fungují v praxi. Například nemusí mít smysl, aby bylo zařízení neustále v provozu. Lidé s poruchou paměti si nemusí pamatovat mnoho životních zkušeností, například vynášení odpadků. Není také jasné, zda by paměťová protéza měla fungovat přes noc.

Předpokládá se, že když spíme, hipokampus přehrává některé vzpomínky zakódované během dne, aby je uložil do jiných oblastí mozku. Vědci zatím nevědí, zda by paměťová protéza, která by toto přehrávání replikovala, zlepšila paměť nebo zda by bylo dobré stimulovat hipokampus, když člověk spí. V každém případě je protéza daleko od klinického použití. Než budeme o paměti vědět dost, abychom mohli tento přístup použít k nahrazení funkce hipokampu, čeká nás ještě dlouhá cesta.

Zdroj: technologyreview.com