Pokroková africká země Rwanda využívá moderní technologie k rychlému doručování krve

Ve Rwandě žije více než 12 milionů lidí. Stejně jako kdekoli jinde na světě, také zde jsou lidé občas účastníky dopravní nehody a potřebují krev a stejně tak ji potřebují chudokrevné děti, v souvislosti s transfuzí. Problémem je ale její rychlá přeprava, uvádí se na Arstechnica.

Dopravit krev co nejrychleji z místa na místo není velký problém, pokud žijete ve městě. Ve Spojených státech a Velké Británii se 80 procent obyvatelstva soustřeďuje kolem městských center s nemocnicemi a krevními bankami s velkým provozem. Podobně je tomu také v afrických zemích, jako je Libye, Džibuti a Gabon. Ve Rwandě je tomu ale přesně naopak – 83 procent Rwanďanů žije na venkově.

Nenechte se ale zmást demografickou situací na rwandském venkově. Rwanda má pověst inovativní země, nejen v oblasti zdravotnických technologií. Rwandský systém zdravotní péče pokrývá více než 90 procent populace. V roce 2009 vláda například zavedla telefonní program s názvem RapidSMS, jehož cílem je sledovat a snižovat úmrtnost matek a dětí. Do roku 2013 systém RapidSMS propojil 15 000 vesnic s širší sítí lékařů, nemocnic a ambulancí v zemi.

Nicméně, zpět ke krvi. Ještě před několika lety byla praxe taková, že když vzdálené nemocnice potřebovaly krev, tradičně se dovážela po silnici. V hornaté a horké zemi, jakou Rwanda bezesporu je, to byl velký problém. Pro choulostivý náklad, jakým je krev, není turbulentní jízda v takových podmínkách ideální.

Z tohoto důvodu v minulosti venkovská zařízení objednávala více krve, než potřebovala. Pokud však zařízení s nízkým provozem nakonec krev nevyužilo před uplynutím doby použitelnosti, muselo ji vyhodit. „Existoval problém s nadměrnými zásobami,“ říká Marie Paul Nisingizwe, doktorandka v oboru Populace a veřejné zdraví na University of British Columbia, která se ve svém výzkumu zaměřuje na Rwandu, svou rodnou zemi.

V roce 2016 podepsala rwandská vláda smlouvu s americkou společností Zipline, startupem se sídlem v San Francisku, který přislíbil zefektivnění dodávky krve. V nabídce byly autonomní drony, které by převážely krev z distribučního centra do hůře přístupných zdravotnických zařízení. Mluvilo se o vizi, kterak se krev obsažená v infuzním vaku snese na padáku v izolované kartonové krabici a dron se vrátí zpět na základnu. A nezůstalo jen u plánů. Dnes má společnost Zipline ve Rwandě dvě střediska, z nichž každé může doručit až 500 dodávek denně.

Dronové krevní služby zvyšují rychlost doručování a snižují množství krevního odpadu. U poloviny objednávek trvá doručení dronem 40 minut nebo méně. Na silnici by to trvalo několik hodin. „Je úžasné vidět, že doručovací dron je v africkém prostředí proveditelný,“ říká Marie Paul Nisingizwe.

„Je to tak dobré. A není to dobré jen pro Rwandu,“ říká Timothy Amukele, patolog, který dříve vedl skupinu lékařských dronů s projekty v Namibii a Ugandě. „Za pět let se pokryje 80 procent území Rwandy a to je opravdu působivé,“ dodává.

Zdroj: arstechnica.com