Po deseti letech pozorování byly poprvé spatřeny trosky zanikající planety, padající do bílého trpaslíka

Astronomové poprvé pozorovali padající trosky z rozpadající se planety do bílého trpaslíka. Osudem většiny hvězd, včetně těch, jako je naše Slunce, je stát se bílým trpaslíkem. 

Již deset let se vědci snaží zjistit, co se stane s troskami rozpadajících se planet. Dosud byly k dispozici pouze nepřímé důkazy, ale nyní se podařilo konečně díky rentgenovému záření tento jev skutečně uvidět.

Podařilo se to astronomům z univerzity ve Warwicku ve Velká Británii. Použili rentgenové záření k detekci pevného a plynného materiálu, který za sebou zanechá planetární prostor poté, co jeho hvězda zemře. Tento materiál, který se v planetárním prostoru vyskytoval, byl pohlcen vyhaslou hvězdou, bílým trpaslíkem.

Osudem většiny hvězd, včetně těch, jako je naše Slunce, je stát se bílým trpaslíkem. V naší galaxii bylo objeveno více než 300 000 hvězd bílých trpaslíků a mnozí se domnívají, že do sebe přitahují trosky z planet a jiných objektů, které kolem nich kdysi obíhaly.

Podle webu SciTechDaily, dosud astronomové neviděli materiál, který byl právě pohlcen hvězdou. Bílý trpaslík je hvězda, která spálila všechno své palivo a ničí všechna orbitální tělesa ve svém okolí. Když je materiál z těchto těles vtahován do hvězdy dostatečně vysokou rychlostí, naráží na její povrch a vytváří šokově zahřátou plazmu. Ta má teplotu několik desítek tisíc stupňů a jak se ochlazuje, vyzařuje rentgenoé paprsky, které lze pozorovat.

Detekce těchto rentgenových paprsků je velmi náročná, protože malé množství, které se dostane až k Zemi, může být ztraceno mezi ostatními jasnými zdroji záření na obloze. Astronomové tedy využili rentgenovou observatoř Chandra, která se běžně používá k detekci rentgenového záření z černých děr a neutronových hvězd.

Detekce rentgenových paprsků poskytla první přímý důkaz, že bílí trpaslíci v současnosti přitahují zbytky starých planetárních systémů.

Zdroj: scitechdaily.com