Pití kávy pomáhá porazit závislost

Vědci prokázali, že konzumace kávy bez kofeinu může snížit účinky kofeinového absťáku. To je způsobeno tzv. otevřeným placebo efektem. Nová studie může v budoucnu pomoci v boji proti různým závislostem.

Vědci z univerzity v Sydney pod vedením doktora Llewa Millse zkoumali, jaký vliv má káva bez kofeinu na nutkavé konzumenty klasické kávy s kofeinem. Výsledky jsou překvapivé. Ukázalo se, že kofein není vždy tím nejvíce návykovým prvkem kávy. Účastníci studie se dozvěděli o dobrém způsobu boje proti závislosti, který je stejně chutný – a to….. káva.

Závislost na kávě? A co závislost na kofeinu?

K účasti na studii prováděné na univerzitě v Sydney bylo přizváno celkem 61 osob. Každý z nich o sobě řekl, že „nutkavě konzumuje kávu s kofeinem“ (nejméně tři šálky denně). Po 24 hodinách bez kontaktu se svým oblíbeným nápojem byli účastníci zařazeni do jedné ze tří skupin. Ti, kteří byli vybráni do první skupiny, se museli spokojit s chutí vody, druhá skupina dostala kávu bez kofeinu a účastníci o tom byli informováni, zatímco „šťastlivci“, kteří skončili ve třetí skupině, dostali také kávu bez kofeinu, ale bylo jim řečeno, že se jedná o běžnou kávu.

Po 45 minutách konzumace nápojů byly zkoumány abstinenční příznaky a účastníci byli dotazováni na své celkové pocity. Jak se ukázalo, skupina, které bylo lháno a od které se očekávalo, že bude konzumovat „běžnou“ kávu, uváděla, že se cítí nejlépe. Právě u těchto subjektů bylo pozorováno výrazné snížení abstinenčních příznaků kofeinu (bolesti hlavy, únava, podrážděnost).

Káva bez kofeinu rovněž minimalizuje abstinenční příznaky

Reakce subjektů, kterým bylo lháno o druhu nápoje, který konzumují, je s největší pravděpodobností způsobena placebo efektem. Tím, že sáhli po kávě deklarované jako obsahující kofein, očekávali úlevu a dostalo se jim jí, protože nevěděli, co jim vlastně bylo podáno. Ostatně nejdůležitější prvek, chuť, nenechával nikoho na pochybách, že jde o kávu.

Ještě více šokující je však reakce těch, kteří si byli vědomi, že konzumují kávu bez kofeinu. U této skupiny se otevřeně projevil placebo efekt, který je způsoben dlouhodobými návyky a asociacemi. Káva bez kofeinu má podobný senzorický profil (chuť a vůni) jako „obyčejná“ káva, takže účastníci, ačkoli neočekávali jasný účinek, ho získali, protože si chuť nápoje spojili s něčím zcela jiným, než co konzumují denně.

Studie otevírá cestu v boji proti závislosti

Organizátoři studie tvrdí, že získané výsledky lze využít při léčbě mnoha dalších závislostí, kterými lidé trpí. V případě kávy doktor Mills tvrdí, že šálek kávy bez kofeinu bude mít pozitivní vliv na člověka, který se snaží snížit příjem kofeinu, protože zažene nejhorší chutě. Z výsledků experimentu lze také vyvodit, že konzumace kofeinové varianty není často způsobena potenciální závislostí na této složce, ale spíše návykem na vůni a chuť nápoje.

Výsledky studie umožní v budoucnu vyvinout účinnější metody léčby závislosti. Lze z nich vyvodit, že mnoho pijáků kávy není na kávě závislých kvůli kofeinu – ale jednoduše kvůli pocitům, které její konzumaci doprovázejí.

Zdroj: redakce; Univerzita v Sydney