Opatření, která měla chránit naši planetu před znečištěním a oteplováním, paradoxně oteplují Zemi rychleji, tvrdí studie

Nedávná studie klimatologů přinesla paradoxní zjištění: opatření, která měla chránit naši planetu před znečištěním a globálním oteplováním, možná způsobují oteplení Země rychlejším tempem. Vědci zjistili, že snaha o snížení emisí síry z lodní dopravy nevedla ke kýženému efektu ochlazení, ale naopak umožňuje oceánům zachycovat více tepla.

Po mezinárodním nařízení z roku 2020 došlo ke snížení povoleného množství síry v lodním palivu z 3,5 % na 0,5 %. Zdálo se, že toto opatření povede k významnému snížení znečištění ovzduší. Nicméně vědci vedení Jamesem Hansenem z Institutu Země Kolumbijské univerzity nyní přicházejí s tezí, že odstranění síry z emisí paradoxně způsobuje rychlejší oteplování planet, píše Daily Mail.

Jak síra ovlivňuje klima?

Síra ve výfukových plynech z lodí působí ve formě aerosolů, které vytvářejí mraky schopné odrážet sluneční záření zpět do vesmíru, čímž dochází k ochlazování povrchu Země. V důsledku regulace se však množství těchto ochlazujících aerosolů snížilo, což vede k vyšší absorpci tepla oceány.

Odpady v oceánech a teplotní nerovnováha

Další nezamýšlený důsledek předpisů je zvýšené vypouštění odpadu, včetně síry, do oceánů, které podporuje nerovnováhu, kdy se více tepla zachycuje v mořském prostředí než je uvolňováno zpět do atmosféry.

Čína a čištění ovzduší

Například Čína udělala velký krok v čištění svého ovzduší, což sice přineslo zdravotní přínosy, ale současně mohlo přispět k rychlejšímu oteplování, protože snížení síry ve vzduchu znamená menší albedo efekt (odrazivost Země).

Kontroverze a důkazy

Zatímco Michael Mann z Pensylvánské univerzity upozorňuje na význam shromážděných důkazů před tím, než dojdeme k radikálním závěrům, Hansenův model potvrzuje data Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA), která ukazují, že od 70. let 20. století došlo k oteplení o 0,18 °C za desetiletí s předpokladem růstu v následujícím desetiletí.

Co to znamená pro budoucnost?

Studie jasně ukazuje, že globální oteplování je složitější než předpokládali mnozí vědci a že v boji proti klimatickým změnám musíme být obezřetnější. Regulace emisí síry byla považována za jedno z pozitivních opatření, ale jak ukazují nové důkazy, může mít i nezamýšlené důsledky.

Zdroj: Daily Mail; academic.oup.com