Oči zítřka: Chytré kontaktní čočky jsou průkopníkem interakce mezi člověkem a strojem

Vědci z čínského města Nanjing vyvinuli chytré kontaktní čočky se sledováním očí a obsahu na základě radiofrekvenčních značek, které lze využít pro různé aplikace, včetně zdravotní péče a rozšířené reality (AR). Čočky jsou biokompatibilní a nepostřehnutelné, nevyžadují baterie ani běžné křemíkové čipy.

Chytré kontaktní čočky, které mohou sledovat různé zdravotní faktory a mohou být použity pro interakci člověka se strojem (HMI), jsou relativně novou technologií. Ty se spoléhají na sledování pohybů očí pomocí metod, jako je zornicový střed rohovky a elektrookulografie (EOG).

Ačkoli tyto metody vykazují určité úspěchy, nejsou dostatečně přesné a jsou náchylné k rušení. Navíc se ukázalo, že EOG, která ke sběru dat používá kožní elektrody, představuje riziko pro kůži, uvádí portál Techxplore.

Výzkumníci použili čtyři RF tagy a vložili je do silikonového elastomeru. Ze silikonu se vyrábějí běžné kontaktní čočky, takže tyto chytré kontaktní čočky jsou biokompatibilní. Toto nastavení bylo testováno s cílem minimalizovat toxicitu pro rohovku, která by mohla vést k zánětu rohovky.

Výzkumníci prokázali, že jejich chytré kontaktní čočky dokáží detekovat směry pohledu a body pohledu v reálném čase, což by mohlo být využito pro ovládání robotů a softwarovou interakci.

Dále ukázali, že čočky jsou velmi stabilní a lze je nosit až 12 hodin v různých podmínkách prostředí. Ukázali také, že čočky dokáží detekovat zavření očí.

Chytré kontaktní čočky jsou velmi podobné komerčně dostupným kontaktním čočkám a bylo prokázáno, že jsou hydratované, bezpečné a biokompatibilní s okem.

zdroj: Techxplore