Nový objev ukazuje, že neandrtálci lovili obrovité slony. Byli dvakrát větší než současní sloni

Nové archeologické nálezy odhalují, že neandertálci byli schopni ulovit a zpracovat slony Palaeoloxodon antiquus, obrovská zvířata s dvojnásobnou váhou oproti běžným mamutům. Tato zjištění nám poskytují nový pohled na společenskou organizaci a schopnosti našich dávných předků, píše portál IFL Science.

Neandertálci, naši nejbližší vyhynulí příbuzní, prokázali ohromující schopnost lovu a přežití. Nedávné objevy naznačují, že lovili obří slony Palaeoloxodon antiquus, zvířata s dvojnásobnou váhou oproti africkým slonům či mamutům. Tento úkon nejen osvětluje neznámé aspekty neandertálské odvahy a organizace, ale také naznačuje, že mohli mít zásadní vliv na formování evropské neandertálské společnosti mezi ledovými dobami.

Klíčové nálezy

Výzkum vedený profesorkou Sabine Gaudzinski-Windheuserovou zaznamenal stopy po řezu na kostech slonů Palaeoloxodon antiquus na několika lokalitách v Německu. Nálezy naznačují, že lov těchto obřích slonů nebyl ojedinělý, ale rozšířenější praktikou neandertálců. Srovnání kosterních nálezů z různých lokalit ukazuje podobné metody zabití, což naznačuje, že lov slonů byl běžnou činností v tomto regionu.

K plnému využití 13tunového slona Palaeoloxodon antiquus by bylo zapotřebí větších skupin neandertálců, než se dříve předpokládalo. Neandertálci možná disponovali neznámými metodami konzervace masa, nebo se scházeli ve velkých skupinách pro společnou konzumaci. Tyto praktiky mohly značně ovlivnit strukturu a chování neandertálských komunit.

Nálezy dokazují, že neandertálci nebyli jen primitivními lovci, ale společenstvím s vysokou úrovní kooperace a potenciálně pokročilými technikami zpracování masa. Tato zjištění poskytují nový vhled do života a dovedností našich dávných předků a otevírají dveře k dalším výzkumům v této oblasti.

Studie je publikována s otevřeným přístupem v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences

Zdroj: IFL Science; Proceedings of the National Academy of Sciences