Nová studie tvrdí, že vedle naší reality může existovat i alternativní realita. Jak se to povedlo zjistit?

Vědci označili nevysvětlitelný signál za potenciální okno do alternativní reality, uvádí web New York Post.

Laboratorní experiment na vrstvách grafenu – malých plátcích atomů uhlíku – nalezl podivné známky toho, že náš vesmír je jen polovinou celku.

Fyzikové z Marylandské univerzity zjistili, že elektrický náboj se chová zvláštně, když se na sebe naskládají dvě vrstvy grafenu – výsledky „vypadaly jako malé vesmíry“ a byly zjištěny nové výboje elektřiny.

V jistém smyslu je téměř podezřelé, že to tak dobře funguje díky přirozenému ‚předvídání‘ základních vlastností našeho vesmíru,“ uvedl jeden ze spoluautorů studie.

Vědci se domnívají, že vzhledem k tomu, že elektrony mohou interagovat mezi dvěma vrstvami grafenu, z nichž každá má tloušťku pouhého atomu, mohly by se u nich projevovat i další interakce napříč časoprostorem.

Výzkum vychází z Moirého obrazců – způsobu, jakým se podobně vzorované objekty vzájemně ovlivňují, když jsou nedokonale poskládány.

Výzkumníci z Marylandské univerzity sice svými zjištěními, která jsou vhodná pro alternativní realitu, vzbudili zvědavost, ale k potvrzení teorie je ještě dlouhá cesta.

Skeptici poukazují na nepozorovatelnou povahu druhé reality a na to, že teorie je založena na spekulativní fyzice.

Zdroj: nypost.com