Norská společnost bude pohánět lodě reaktorem na roztavenou sůl. Jak to funguje?

Norská společnost Ulstein, která se zabývá námořními řešeními, představila nový koncept plavidla, který má potenciál pro plavby s nulovými emisemi. Námořní průmysl stojí před zásadní změnou ve snaze elektrifikovat dopravu po moři a společnost Ulstein má řešení, reaktor na roztavené soli (MSR).

Jak funguje reaktor s roztavenou solí? MSR využívá k výrobě elektřiny přirozeně se vyskytující kov s nízkou radioaktivitou, thorium. Následná řetězová reakce ohřívá sůl a produkuje páru pro pohon turbíny a výrobu elektřiny bez jakýchkoli emisí.

„MSR mají obrovský potenciál umožnit čistou dopravu. Reaktor na roztavenou sůl představuje bohatý zdroj energie, který může být při správném přístupu bezpečný, mnohem účinnější, levnější a s menší ekologickou stopou než jakákoli stávající alternativa,“ poznamenal Jan Emblemsvåg, odborník v oblasti thoria a výroby jaderné energie a profesor na Norské univerzitě vědy a techniky.

Zatímco na pevnině se již MSR k výrobě energie používají, na moři se dosud nevyužily. Společnost Ulstein navrhla koncepční plavidlo Thor, které má sloužit jako vzor, jak mohou být budoucí elektrická plavidla soběstačná. Je to v podstatě plovoucí, víceúčelová elektrárna, která umožní novou revoluci baterií. Jak uvádí společnost Ulstein, samotný Thor by nikdy nemusel tankovat.

Podle webu InterestingEngineering bude Thor pro své záchranné mise vybaven vrtulníkovými plošinami, autonomními vozidly, drony, jeřáby, pracovními čluny, záchrannými ráhny a hasicími zařízeními. Pro své výzkumné funkce bude vybaven laboratorními prostory a také přednáškovým sálem. Stane se páteří expedičních plaveb nejen v odlehlých, ale i ekologicky citlivých oblastech. Jeho hlavní funkcí bude nabíjení dalších plavidel, protože jeho nabíjecí kapacita pokryje potřeby až čtyř expedičních lodí najednou.

Společnost Ulstein vyvinula také expediční plavidlo třídy Ice Class s názvem SIF, které bude poháněno bateriemi nové generace. Tato 100 metrů dlouhá expediční loď má kapacitu 160 lidí, z toho 80 členů posádky a 80 cestujících, a je schopna proplouvat arktickými a antarktickými vodami.

Zdroj: interestingengineering.com, ulstein.com