Neobvyklý jev. NASA zaznamenala na slunci čtyři erupce současně

Slunce, které se v současnosti blíží fázi slunečního maxima, překvapuje svou aktivitou. Vědci z NASA Solar Dynamics Observatory nedávno zaznamenali až čtyři sluneční erupce, které se objevily téměř současně. K takovým událostem nedochází příliš často, jak píše web Live Science.

Sluneční erupce jsou mohutné exploze, ke kterým dochází na povrchu Slunce. Lze je pozorovat, když se náhle uvolní energie uložená v magnetických polích aktivních oblastí, které se obvykle nacházejí nad slunečními skvrnami. Většinou se jedná o jednotlivé erupce s různou silou, která se hodnotí pomocí speciální stupnice. Rozlišují se erupce třídy A, které jsou nejslabší a nejčastější, erupce tříd B, C, M a X, které jsou považovány za nejsilnější. Vědci používají další stupnici od 1 do 9, která tyto kosmické události dále charakterizuje.

Na Slunci došlo ke čtyřem slunečním erupcím

V úterý 23. dubna pozorovala observatoř NASA Solar Dynamics Observatory čtyři sluneční erupce, které se objevily téměř současně. Interval mezi nimi byl jen několik minut. K výbuchům došlo v blízkosti tří slunečních skvrn a velkého slunečního vlákna. Místa výbuchů byla od sebe vzdálena stovky tisíc kilometrů a oblast mezi nimi pokrývala asi třetinu povrchu Slunce přivráceného k Zemi.

Paralelní erupce se nazývají „sympatické sluneční erupce“. Vznikají, když jsou sluneční skvrny nebo filamenty spojeny mohutnými smyčkami magnetického pole, které se obloukovitě rozbíhají po povrchu Slunce. Toto spojení způsobí, že výbuch jedné sluneční skvrny nebo vlákna vyvolá řetězovou reakci a následné exploze. Ve většině případů dochází ke dvěma explozím. Tentokrát došlo k dvojnásobnému počtu takových explozí, což mimořádně vzácný jev.

Odborníci zatím nevědí, jak silné výbuchy byly. Nevylučují však, že materiál vyvržený při explozích zasáhl naši planetu. Existuje totiž riziko, že vzniklý výron koronální hmoty (CME ) směřoval k Zemi. Pokud se to skutečně potvrdí, mohli bychom mít co do činění s geomagnetickou bouří.

Zdroj: redakce, livescience.com