Nejstarší stále používaný most v Evropě nalezen v Řecku. Funguje přes 3000 let

Nejstarší stále funkční most v Evropě je skrytým pokladem na poloostrově Peloponés v jižním Řecku. Most Arcadico, známý také jako most kasáren, je dílem mykénské architektury, která svědčí o důmyslnosti starověkých stavitelů. Své tajemství si uchovává už více než 3300 let, což ho činí jedinečným svědkem dávné historie, píše portál Greek Reporter.

Podle záznamů z GreekReporter tento most, dlouhý 22 metrů a široký 5,6 metru, nese v sobě stopy mykénské civilizace, která byla známa svými inženýrskými schopnostmi. I když je most dnes určen primárně pro pěší, archeologické nálezy nasvědčují, že v době bronzové mohl být součástí klíčové obchodní a vojenské trasy, která propojovala starověká města jako Epidaurus a Mykény.

Fascinující je, že přestože je most starý více než tři tisíce let, konstrukce z vápencových bloků vydržela bez použití jakékoliv malty. Tato technika, známá jako kyklopské zdivo, spočívá v dokonalém sesazení obrovských kamenů s minimálním prostorem mezi nimi, čímž je dosaženo nejen estetického, ale především funkčního celku.

Most Arcadico je nejen technickým úspěchem, ale také klíčovým dědictvím, které připomíná vynalézavost a dovednosti našich předků. Procházka po tomto starověkém mostě je jako krok zpět v čase, přímý dotek s historií, který osloví nejen historiky, ale i turisty hledající unikátní zážitky.

Zdroj: Greek Reporter