Mimozemšťané používají černé díry jako kvantové počítače

Nová studie naznačuje, že vědci pátrající po mimozemšťanech by měli zaměřit svou pozornost na emise z černých děr. Podle těchto vědců se totiž žádná slušná supervyspělá civilizace neobejde bez kvantového počítače v černých dírách.

Původní myšlenkou SETI, která pátrá po mimozemských civilizacích od svého založení v roce 1984, bylo hledat elektromagnetické záření (např. gama záření nebo rádiové vlny) jako signál. Fyzikové Gia Dvali z Institutu Maxe Plancka a Zaza Osmanov ze Svobodné univerzity v Tbilisi se však domnívají, že stojí za to zvážit možnost, že vyspělé civilizace používají černé díry jako kvantové počítače.

„Černé díry jsou nejúčinnějšími kondenzátory kvantové informace. Lze tedy očekávat, že všechny dostatečně vyspělé civilizace budou nakonec černé díry používat ve svých kvantových počítačích,“ píší autoři v článku, který byl publikován na webu arXiv. „Mimozemské kvantové počítače budou emitovat běžné částice, jako jsou neutrina a fotony, v rámci potenciálního rozsahu citlivosti našich detektorů.“

Již léta se objevují teorie, že zvláštní časoprostorové jevy v okolí černých děr fungují podobně jako kvantové počítače. Kvantové počítače pracují s řadou zrcadel, rozdělovačů paprsků a hranolů, které mění fázi fotonů, jež mají být mapovány na nuly a jedničky.

Kvantová informace zakódovaná v paprscích světla, které se blíží k rotující černé díře, prochází podobným procesem. „Bez ohledu na to, jak vyspělá je civilizace nebo jak moc se její částicové a chemické složení liší od našeho, spojují nás zákony kvantové fyziky a gravitace,“ uvedli autoři. „Tyto zákony nám říkají, že černé díry jsou nejefektivnějším úložištěm kvantové informace.“

Protože vědci jako Dvali a Osmanov věří, že černé díry jsou nejlepšími kvantovými počítači na světě, je pravděpodobné, že by je měla být schopna využívat jakákoli civilizace typu III v Kardashianově měřítku.

Tyto černé díry by byly uměle vytvořeny při subatomárních srážkách ve vysokoenergetických urychlovačích. Takové miniaturní černé díry by rezonovaly vysokoenergetické Hawkingovo záření (záření vyzařované černými dírami v blízkosti horizontu událostí), stejně jako „továrny“ používané k jejich vytvoření.

To v podstatě znamená, že neutrina a fotony vycházející z těchto vysokoenergetických kvantových počítačů černých děr by měly být detekovatelné našimi přístroji, například neutrinovou observatoří IceCube v Antarktidě.

Zdroj: redakce, Popular Mechanics