Máte tyto rostliny doma? V budoucnu by mohly vyrábět elektřinu

Pečujte o sukulenty, protože v budoucnu mohou být využity k výrobě energie, stejně jako solární panely. Nejnovější výzkumy ukazují, že tyto rostliny mohou uchovávat obrovské množství energie.

Výzkum vybraného sukulentního druhu Corpuscularia lehmannii provedli izraelští vědci a byl publikován v časopise ACS Applied Materials & Interfaces. Jejich cílem bylo zjistit, zda rostliny mohou vyrábět a uchovávat elektřinu podobně jako solární panely, ale prostřednictvím fotosyntézy.

Již dříve bylo známo, že voda obsažená ve sklerofilních rostlinách může být využita k vedení elektronů. Tuto teorii však dosud nikdo neověřil v praxi. V prvním experimentu vědci umístili na jeden z tvrdých listů sukulentu anodu na bázi železa a katodu na bázi platiny. Zjistili, že napětí v rostlině je 0,28 V a po připojení k elektrickému obvodu dokáže generovat přibližně 20 µA na centimetr čtvereční.

Hodnoty možná nevypadají nijak impozantně, ale nezapomeňte, že se jedná o jeden malý list a každá taková rostlina jich má desítky. Vědci se také domnívají, že připojením více listů lze zvýšit napětí protékajícího elektrického proudu. Tím však úspěchy vědců nekončí. Celý systém byl navržen tak, aby bylo možné skladovat vodík i v plynné formě. Ten bude možné sklízet a používat jako „zelené palivo“.

I když bude trvat ještě dlouho, než se sukulenty stanou novými „solárními panely“, samotný koncept je nesmírně zajímavý. Možná, že v budoucnu budou rostliny schopny pohánět malé elektrické spotřebiče, což by celkově mohla být pro planetu velmi pozitivní změna.

Zdroj: ACS Applied Materials & Interfaces; Science Daily