Kofein může negativně ovlivnit rozhodovací schopnosti fotbalistů, zjistili ve výzkumu

Nový výzkum naznačuje, že kofein může negativně ovlivnit rozhodovací schopnosti fotbalistů. Píše o tom portál SciTechDaily.

Vědci z University Shiraz v Íránu zjistili, že konzumace kofeinu před zápasem sice může zlepšit přesnost fotbalových přihrávek, ale může mít nepříznivý vliv na taktičtější hru zahrnující větší počet přihrávek.

Kofein je jedním z nejoblíbenějších doplňků stravy, u kterého bylo prokázáno, že přináší výhody při cvičení, včetně fotbalu. Výzkumy ukázaly, že kofein může zvýšit pozornost, přesnost a rychlost, a zvýšení energie a nálady. Často se však diskutuje o účincích kofeinu na vyšší kognitivní funkce, jako je řešení problémů a rozhodování.

Průběh testu

Vědci provedli testy na dvanácti mladých fotbalistech ve věku 16-17 let. Ti měli za úkol provést sérii úkolů, jejichž cílem bylo zjistit vliv kofeinu na rozhodování a přesnost přihrávek.

Účastníci dělali pět krátkých deseti metrových přihrávek a pět dlouhých třicetimetrových přihrávek a také test, který hodnotí dovednosti zahrnující přihrávky, driblink, kontrolu a rozhodování. Výzkumníci pak použili počítačovou úlohu k měření rozhodování v různých herních scénářích, kdy měli účastníci určit nejlepší výsledek deseti simulovaných předem nahraných událostí.

Úkoly účastníci plnili jednou po užití kofeinu a jednou po konzumaci placeba.

Výsledky a analýza

Fotbalisté byli o 1,67 % přesnější v krátkých přihrávkách a o 13,48 % přesnější v dlouhých přihrávkách, když konzumovali kofein, ve srovnání s placebem. Rozhodování účastníků však bylo o 7,14 % nižší.

Tedy zatímco přesnost krátkých přihrávek zůstala téměř u všech účastníků před a po konzumaci kofeinu stejná, v případě dlouhých přihrávek se výkony lišily. Většina účastníků navíc po konzumaci kofeinu dosáhla nižších výsledků v rozhodování. To může naznačovat, že složitější úlohy s větším počtem přihrávek mohou být negativně ovlivněny nízkými dávkami kofeinu požitými hodinu před hrou.

Doporučení a budoucí výzkum

Výzkumníci však nenavrhují, aby se fotbalisté kofeinu zcela vyhýbali, a doporučují další výzkum jeho vlivu na rozhodování při hře.

Zdroj: SciTechDaily