Falešné zprávy čili Fake News trápí i Kolumbii. Kolumbijci přicházejí s novým způsobem boje

V době, kdy jsou hlavním zdrojem informací sociální sítě, jsou falešné zprávy denním chlebem. Všichni Kolumbijci budou mít nyní možnost zjistit, jak jsou zranitelní vůči dezinformacím, kterým jsou vystaveni prostřednictvím různých digitálních platforem. O projektu informuje server Semana.

Projekt DIP (Detoxify Information Project – Detoxikační informační projekt) přináší do Kolumbie první digitální nástroje, které využívají behaviorální vědy ke snížení zranitelnosti Kolumbijců vůči dezinformacím. Nový projekt nabídne zábavné aplikace, které uživateli ukáží, jaké má předsudky a co jej činí zranitelným vůči dezinformacím. Výsledkem projektu by mělo být nalezení důvodů, které v Kolumbii vyvolávají nenávist.

„Tyto nástroje přispívají k tomu, aby Kolumbie dokázala omezit předsudky, které nás činí zranitelnými vůči dezinformacím a vyvolávají v naší zemi nenávist, násilí a polarizaci,“ uvedla Beatriz Vallejo, behaviorální vědkyně a výkonná ředitelka DIP.

Dezinformace se staly globálním problémem. V posledním desetiletí se v různých regionech světa rozezněly poplašné zvony kvůli vlivu sociálních sítí a jejich používání, protože se jejich používání stalo nebezpečným pro demokracii. Stejně tak je tomu i v Kolumbii. 60 % lidí Kolumbijců ve volebním věku tvrdí, že někdy uvěřilo falešným zprávám a 67 % občanů používá Facebook, což vytváří velkou zranitelnost vůči dezinformacím.

Ve své výzkumné fázi DIP vypracoval studii s více než 1 000 Kolumbijci, s jejíž pomocí identifikoval čtyři proměnné, které přímo souvisejí s větší náchylností k dezinformacím a sdílení falešných zpráv – nedůvěra, pocit diskriminace, nízká tolerance k nejednoznačnosti nebo vidění světa pouze v černé či bílé barvě, dehumanizace ostatních. Na základě tohoto zjištění vytvořila společnost DPI osm inovativních nástrojů – čtyři testy a čtyři videa – v nichž se odráží sociální experimenty, které provedla s lidmi různých ideologií a zkušeností.

„Polarizace a politická roztříštěnost vážně ovlivňují demokracii a mají dokonce důsledky pro společnost a zajištění práv občanů, takže doufáme, že mnoho Kolumbijců bude chtít tyto nástroje využívat a že jejich zranitelnost vůči dezinformacím a polarizaci bude stále menší,“ řekla Vallejo.

Zdroj:
semana.com