Elektrostimulace pomáhá ochrnutým lidem znovu chodit. Nyní víme proč

Neurovědci identifikovali nervové buňky, které pomáhají ochrnutým lidem znovu chodit, a otevřeli tak možnost cílené léčby, která by mohla prospět širšímu okruhu lidí s poraněním míchy.

Těžká poranění míchy mohou narušit spojení mezi mozkem a sítí nervových buněk v dolní části páteře, které řídí chůzi. V roce 2018 neurolog Grégoire Courtine ze Švýcarského federálního technologického institutu v Lausanne a jeho kolegové ukázali, že dodávání elektrických impulzů do těchto nervů dolní části páteře, technika známá jako epidurální elektrická stimulace (EES), by v kombinaci s intenzivním tréninkem mohlo lidem s tímto druhem poranění míchy umožnit opět chodit.

Všichni tři účastníci studie se z těžké nebo úplné motorické paralýzy a s minimálním citem v nohou dostali do stavu, kdy byli schopni dělat kroky sami nebo s pomocí chodítka či berlí. Podobné výsledky vykázaly v témže roce i další dva týmy.

Courtineův tým nyní práci rozšířil a prokázal, že systém funguje i u lidí, kteří ztratili veškerý cit v nohou. Skupina uvádí, že devět účastníků stejného nácviku, z nichž tři měli úplně ochrnuté nohy a neměli v nich žádný cit, získalo po tréninku spojeném s EES dodávaným zařízením implantovaným do páteře opět schopnost chodit. Po pěti měsících od ukončení nácviku byli všichni účastníci schopni nést vlastní váhu a dělat kroky, přičemž ke stabilitě používali chodítko.

Zdroj: Nature