Elektronické cigarety JUUL způsobují u myší záněty orgánů. Jak je tomu u lidí?


Nový výzkum týmu z lékařské fakulty Kalifornské univerzity v San Diegu (USA), zkoumal účinky chronického užívání elektronických cigaret u myší. Rozsáhlé studie zjistily řadu zánětlivých stavů v různých orgánech, především v mozku, srdci, plicích a tlustém střevě. Jak je vaping škodlivý pro lidi?

Podle webu NewAtlas je nový výzkum první, který důkladně zkoumá účinky elektronických cigaret, konkrétně populárních výrobků JUUL. Laura Crotty Alexanderová, hlavní autorka nové studie, vysvětlila, že většina předchozích studií o e-cigaretách se zaměřovala na starší zařízení, jako jsou vape pera.

„Tyto e-cigarety na bázi podů (což jsou různé příchutě), se staly populárními teprve v posledních zhruba pěti letech, takže toho o jejich dlouhodobých účincích na zdraví moc nevíme,“ řekla Crotty Alexanderová.

Aby vědci prozkoumali účinky dlouhodobého používání těchto výrobků, vystavili mladé myši aerosolům dvou příchutí JUUL, máta a mango. Zvířata byla vystavena aerosolům z elektronických cigaret po dobu 20 minut třikrát denně po dobu až dvanácti týdnů.

Po třech měsících studie byly v mozku zvířat zjištěny významné zánětlivé změny. Zvýšené známky zánětu se koncentrovaly zejména v oblasti mozku zvané nucleus accumbens.

O této oblasti mozku je známo, že hraje významnou roli v oblasti chování, zejména ovlivňuje úzkostné nebo depresivní stavy. Vědci opatrně zdůrazňují, že jejich studie nezahrnovala sledování změn chování myší, takže v této fázi je vliv tohoto druhu vystavení e-cigaretám na duševní zdraví čistě hypotetický. Nicméně zánět v mozku prokázán byl.

„Mnoho uživatelů JUUL jsou dospívající nebo mladí dospělí, jejichž mozek se stále vyvíjí, takže je docela děsivé zjistit, co se může dít v jejich mozku, když uvážíme, jak by to mohlo ovlivnit jejich duševní zdraví a chování v budoucnu,“ vyslovila hypotézu Crotty Alexanderová.

Zajímavé také je, že byly zjištěny i významné rozdíly mezi dvěma různými příchutěmi JUUL. Zánětlivé vzorce mezi příchutěmi se lišily zejména v tlustém střevě a srdci. Výzkumníci se domnívají, že to naznačuje, že existují zásadní rozdíly v biologických účincích různých chemických příchutí a že je zapotřebí další výzkum, abychom pochopili dopad těchto nenikotinových složek.

„Bylo to pro nás skutečné překvapení. Patologické změny způsobují samotné chemické látky v příchuti,“ řekla Crotty Alexanderová.

Vystavení myší aerosolům z e-cigaret po dobu 20 minut třikrát denně není zcela adekvátní srovnání s lidmi, kteří vdechují výpary z e-cigaret. A tříměsíční studie také není úplně podobná chronickému užívání u lidí po dobu několika let. Nicméně výzkum dává jasně najevo, že chronická inhalace chemických látek v aerosolech e-cigaret může vést k zánětlivým změnám ve více orgánových systémech.

Uživatelé JUUL se mohou nevědomky vystavovat zvýšenému neurologickému, střevnímu a srdečnímu riziku.

Zdroj: newatlas.com