Drobný měsíc Marsu zakrývá mocný Jupiter. Podívejte se na vzácnou událost

Sonda Mars Express 14. února spatřila Marsův měsíc Deimos, který „procházel“ před Jupiterem a jeho měsíci. Tato událost, nazývaná zákryt, umožňuje vědcům ještě přesněji vypočítat dráhu Deimosu kolem Rudé planety, píše magazín Space. Jedná se o velmi složitý výpočet.

V astronomii k zákrytu dochází tehdy, když se jeden nebeský objekt pohybuje před jiným a tím ho částečně nebo úplně zakrývá. Na nově zveřejněném videu, které se skládá z 80 snímků pořízených stereokamerou s vysokým rozlišením sondy Mars Express, se Deimos nejprve pohybuje před světelnými body, které představují oceánské měsíce Europa a Ganymedes. Poté přechází před bílým diskem Jupiteru a nakonec před vulkanickým měsícem Io a ledovým Callisto.

V té době byl Jupiterův systém vzdálen asi 745 milionů kilometrů od měsíce Deimos, který je široký asi 12,4 km. O několik týdnů později, 30. března, viděla sonda Mars Express přechod druhého měsíce, Phobosu, před Deimosem.

Pro vědce zkoumající měsíce Marsu jsou všechny tyto zákryty důležité pro přesnější určení dráhy Deimosu a Phobosu, protože neznají přesný tvar ani velikost jejich oběžných drah. Vědci však vědí, že gravitační síly mezi měsíci a Marsem způsobují změny jejich oběžných drah. Jak dále rozvádí web iflscience, veškeré pozorování však komplikuje velký jas Jupiteru.

Phobos, který je široký 22,5 km a obíhá jen 5 989 km nad Rudou planetou, je dostatečně blízko, aby se kolem Marsu pohyboval rychleji, než Mars rotuje. Díky slapovým silám Phobos postupně zpomaluje a pomalu se přibližuje k Marsu. Během 50 milionů let se přiblíží k Marsu natolik a slapové síly budou tak silné, že se rozpadne a jeho úlomky buď spadnou na Mars, nebo vytvoří prstenec.

Kdežto menší Deimos je dál a má tedy širší oběžnou dráhu (23 460 km), což má za následek, že jeho oběžná doba je pomalejší než rotace Marsu. Díky slapovým silám Deimos zrychluje a zjednodušeně řečeno to znamená, že se jeho oběžná dráha časem rozšiřuje, podobně jako náš Měsíc, který se pomalu vzdaluje od Země v důsledku stejného typu interakce.

Zákryty také ukazují, jak jsou oba měsíce deformované; podle jedné teorie byly zachyceny z blízkého pásu asteroidů, podle jiné jsou úlomky většího měsíce, který se roztříštil při nárazu před 2,7 miliardami let.

Zdroj: Space, iflscience