Degradace fotovoltaiky: Poláci otestovali fotovoltaické panely po 15 letech

Jedním z argumentů kritiků fotovoltaických zařízení je jejich údajná krátká životnost. Výzkumníci z Polské akademie věd s využitím softwaru HOMER vyvinutého Národní laboratoří pro obnovitelné zdroje prokázali, že panely mohou efektivně fungovat i dlouhodobě, píše web Science Direct.

Je zřejmé, že fotovoltaické panely podléhají stárnutí. Výrobci obvykle uvádějí, že v prvních letech používání klesá účinnost instalace o několik procent, poté dávají záruku, že například po 25 letech je jejich účinnost minimálně 80 %. Tomu lze jen těžko uvěřit, i když výzkumy polských vědců tuto tezi zřejmě potvrzují.

V publikovaném výzkumu profesora Olczaka byly zkoumány dvě 15 let staré fotovoltaické instalace umístěné v německém Sinsheimu. Větší z nich byla schopna vyrábět 37,8 kW a skládala se z 252 modulů Suntech, každý o výkonu 150 W. Menší instalace s výkonem 18,48 kW se skládala ze 112 fotovoltaických modulů Suntech, každý o výkonu 165 W. V obou byly použity střídače od německé společnosti Solarmax.

Obě instalace dohromady vyrobily v letech 2004-2021 958 MWh elektřiny. Výzkumy ukázaly, že obě instalace jen málo degradovaly. Každý rok činila degradace větší instalace 0,11 % a degradace menší instalace 0,20 %. Tyto hodnoty jsou nižší, než se obvykle uvádí v odborné literatuře.

Analýza vědců z Polské akademie věd ukázala, že degradace výkonu zařízení označeného I-1 (o výkonu 37,8 kW) činila 1,9 % a zařízení I-2 (18,48 kW) 2,9 % po 16, resp. 15 letech provozu. Tyto výsledky jsou výrazně nižší než výsledky, které se obvykle uvažují v různých výpočtech. Je však třeba mít na paměti, že neexistuje žádná jistota ohledně stupně degradace dnes vyráběných panelů.

Posuzování degradace výkonu fotovoltaického zařízení na základě roční produkce není definitivním důkazem stárnutí fotovoltaických modulů. Je třeba mít na paměti, že jejich výkon v průběhu let ovlivňují různé faktory, jako je sluneční záření a teplota.

Zdroj: redakce, Science Direct