Čtení myšlenek je realita. Vědci to již dělají

Ochrnutí lidé mohou posílat své myšlenky do počítačů. Rozhraní mozek-počítač je velmi slibná technologie.

Jak uvádí server Live Science, zařízení pro „čtení myšlenek“ umožňuje dosáhnout uspokojivých výsledků. Vědci již dlouho vědí, že mozkovou aktivitu lze pozorovat. Proto byly v průběhu let vyvinuty fascinující technologie v oblasti neuroprotetiky.

Výše zmíněná neuroprotetika se zaměřuje na konstrukci zařízení, která mohou nahradit ztracené mozkové funkce. Nedávná vědecká publikace se týká jednoho takového vynálezu. Muž po infarktu ochrnul a jeho situace je tak vážná, že není schopen mluvit ani komunikovat s lidmi.

Na pomoc přichází důmyslný systém pro záznam elektrických signálů. Do mozku muže bylo nutné implantovat elektrody, aby implantát dokázal zachytit takovou aktivitu, která indikuje myšlení na velmi specifickou věc.

Ochrnutý pacient používá abecedu NATO, což je soubor 26 kódových slov. Každému kódovému slovu je přiřazeno písmeno abecedy, takže „alfa“ znamená „a“, „bravo“ znamená „b“ atd. Osoba s implantátem myslí na tato kódová slova, elektrody zaznamenávají mozkovou aktivitu a vhodně vyškolené algoritmy zachycují tuto aktivitu, která indikuje myšlenky související s kódovými slovy.

Ochrnutý člověk bez schopnosti mluvit tak může skládat písmena a jejich prostřednictvím tvořit slova. Pro zdravého člověka je vyslovení jediné věty triviální, ale pro některé může být komunikace se světem prakticky nemožná. Proto je pro lidi se zdravotními potížemi schopnost mluvit i několika slovy přímo spásná.

Proč se rozhodli používat abecedu NATO?

Možná vás napadne, proč zrovna abeceda NATO. Není jednodušší myslet na samotné písmeno „a“? Výzkumník Sean Metzger vysvětluje, že tato kódová slova byla vyvinuta, aby usnadnila komunikaci v hlučném prostředí. To je velmi užitečné mimo jiné pro policisty a vojáky, ale za práci v hlučném prostředí lze považovat i snahu zachytit mozkovou aktivitu s velmi specifickým vzorcem. V tomto případě hrají roli šumu bránícího komunikaci četné signály z mozku.

Ve chvíli, kdy chce pacient dokončit větu, musí myslet na to, aby sevřel ruku. To je doprovázeno specifickou mozkovou aktivitou, která je zachycena a systém je instruován, že uživatel dokončil řeč.

BCI (brain-computer interface) neboli rozhraní mozek-počítač je pozoruhodná technologie, která je stále dokonalejší a zjednodušeně řečeno jde o způsob, jak dostat lidské myšlenky přímo do počítače. To je obrovský potenciál mimo jiné pro ochrnuté lidi, ale v budoucnu by se taková věc dala využít i k jiným účelům.

Zdroj: Live Science