Čína pracuje na stíhačce s plazmovou stealth technologií. Plazma má chránit stíhačky, pro radary budou neviditelné

Čína představila návrh nového stealth letadla, které využívá plazmu k dosažení neviditelnosti na radaru, což představuje značný posun v technologii stealth. Tradičně byly stealth technologie závislé na specifických materiálech a konstrukčních prvcích, které minimalizují odraz a vyzařování elektromagnetických vln.

Nicméně, nový čínský přístup se odchyluje od těchto metod tím, že se zaměřuje na změnu vlastností vzduchu kolem letadla.

Plazma, čtvrtý stav hmoty, je charakterizována ionizací, kdy jsou elektrony odtrženy od atomů, což vytváří směs volných elektronů a iontů. Tato vlastnost plazmatu je klíčová pro novou technologii stealth, protože plazma může absorbovat elektromagnetické vlny, jako jsou ty, které vysílají radary. Tím pádem se letadlo stává prakticky neviditelným pro radarové systémy, píše portál Interesting Engineering.

Výzkumníci v Číně pracují na praktické aplikaci této teorie. Podle portálu South China Morning Post byly otestovány dva přístupy k vytvoření plazmatu – první využívá radioaktivní materiál, který při rozpadu ionizuje vzduch a druhý využívá elektřinu k ionizaci vzduchu. Cílem je vytvořit plazmu pouze na strategických místech letadla, aby se zabránilo detekci, aniž by bylo nutné měnit jeho celkový tvar.

Tato inovace nabízí možnost překonat některé omezení tradičních stealth letadel, jako jsou aerodynamické nevýhody vyplývající z jejich speciálního tvarování. Plazma by tak mohla přinést novou éru v stealth technologii, což umožní letadlům zůstat neviditelnými pro radar bez nutnosti kompromisů v designu a výkonu. Předpokládá se, že podobné technologie byly již využity v některých ruských střelách, což naznačuje rostoucí zájem a investice do plazmové stealth technologie na mezinárodní scéně.

Zdroj: South China Morning Post; Interesting Engineering