Bylo objeveno 12 dosud neznámých měsíců Jupiteru

Astronomové objevili 12 nových měsíců obíhajících kolem největší planety sluneční soustavy, Jupiteru. To znamená, že tento plynný obr má celkem 92 známých přirozených satelitů, jak píše server Space.

Nové měsíce byly objeveny pomocí dalekohledů na Havaji a v Chile v letech 2021 a 2022 a jejich oběžné dráhy byly potvrzeny dalšími pozorováními. Dosud neznámé přirozené družice Jupiteru mají průměr od jednoho do tří kilometrů a dosud nebyly pojmenovány, informovala Mezinárodní astronomická unie, která vede evidenci všech menších i větších těles objevených ve Sluneční soustavě.

Měsíce ve Sluneční soustavě

Donedávna jsme věděli, že Jupiter má 67 měsíců. V roce 2018 byl oznámen objev 12 dosud neznámých objektů obíhajících kolem plynného obra. V roce 2021 amatérský astronom spatřil další měsíc, který dosud nikdo neviděl. Nyní astronomové oznámili objev dalších 12 přirozených satelitů Jupiteru, takže celkový počet jeho měsíců je 92. To je více než u kterékoli jiné planety naší sluneční soustavy. Dosavadní lídr Saturn je na druhém místě s 83 potvrzenými měsíci.

Oběžné dráhy Jupiteru a Saturnu jsou bohaté na malé měsíce, o nichž se předpokládá, že jsou fragmenty kdysi větších objektů, které se srazily navzájem nebo s kometami či asteroidy. Totéž platí i pro Uran a Neptun, ale tyto planety jsou tak vzdálené, že je velmi obtížné spatřit měsíc, zejména malý. Uran má zatím potvrzeno 27 měsíců, Neptun 14. Mezi vnitřními planetami už měsíce tak početné nejsou. Mars má dva, Země jeden a Venuše a Merkur nemají žádný známý přirozený satelit.

Nové měsíce Jupiteru

Proč jsou další Jupiterovy měsíce objevovány až nyní? Na tom není nic překvapivého. Objevují se nové observatoře s obrovskými možnostmi. Navíc jsou objevené měsíce malé a obtížně pozorovatelné, zejména v blízkosti Jupiteru, který je velký a odrazivý.

Devět z nově objevených měsíců je od Jupiteru poměrně daleko a obíhají po retrográdní dráze opačně, než se Jupiter otáčí, stejně jako většina měsíců plynného obra. Další tři měsíce jsou planetě blíže a obíhají ve stejném směru jako Jupiter.

Pozorování, která vedla k objevu nových měsíců, vedl Scott Sheppard z Carnegie Institution for Science, který mimochodem vedl tým astronomů zodpovědných za objev 12 neznámých měsíců v roce 2018.

Je třeba poznamenat, že je velmi pravděpodobné, že v okolí Jupiteru a Saturnu existuje mnohem více malých měsíců, které jsme dosud nezaznamenali.

Zdroj: redakce, space.com