„Brána do pekla“ na Sibiři. Ukrývá tajemství Země z doby před 650 000 lety. Byl odebrán vzorek ke zkoumání

Sibiřský kráter Batagajka, který se nachází nedaleko vesnice Batagi ve Verchojanském okrese, do sebe bere tajemství věčně zmrzlé Země z doby před 650 000 lety.

Podle portálu Live Science byl v místě kráteru Batagajka objeven a odebrán vzorek permafrostu starý 650 000 let. Jedná se o nejstarší vzorek nalezený na Sibiři a druhý na světě. Kráter se naopak začal tvořit v 60. letech 20. století, kdy v důsledku odlesnění zmizely stromy, které oblast stínily. To způsobilo zahřátí půdy a následné tání věčně zmrzlé půdy.

Permafrost o půda, která je trvale zmrzlá po dobu nejméně dvou let a je časovou schránkou pro vše, co je zmrzlé.

Nejprve však vědci museli určit jejich stáří a použili k tomu tři metody. První metoda radiouhlíkového datování měří rozpad izotopu uhlíku-14 v čase, což poskytuje možnost určit stáří až zhruba 60 000 let zpětně.

Vzorek dosáhl svého maximálního stáří, proto vědci použili metody datování pomocí chloru-36 a luminiscence. Tyto metody umožňují studovat stáří minerálů v rozmezí 500 000 až 1 milion let. První z nich využívá k určení času rozpad molekulární odrůdy chloru v ledu, druhá využívá energii fotonů uložených v krystalech minerálů, které byly pohřbeny pod zemí. Když se tato energie uvolní, může odhalit, jak dávno se sedimenty naposledy setkaly se slunečním světlem.

Výše uvedené metody umožnily odhadnout stáří vzorků na dobu před 650 000 lety největšího zalednění na severní polokouli za poslední milion let. Existují však mezery, kdy věčně zmrzlá půda mohla roztát a poté znovu zamrznout před 200 000 lety.

Výsledky studie byly publikovány v časopise Quaternary Research 2021 a byly prezentovány na Valném shromáždění Evropské unie věd o Zemi v dubnu letošního roku.

Zdroj: Quaternary Research 2021; Live Science