Atmosférické řeky protékající oblohou byly zmapovány. Vědci využili satelitní data pro vytvoření 3D mapy větrných polí

Ve světě vědy došlo k průlomovému objevu, který nám umožňuje lépe porozumět jednomu z nejvíce záhadných jevů naší atmosféry – atmosférickým řekám. Tyto neviditelné „řeky“ intenzivní vlhkosti proudící skrze naši atmosféru hrají klíčovou roli v distribuci srážek po celém světě.

Atmosférické řeky, často vznikající jako produkt cyklón, určují, kde a kdy dojde k intenzivnímu dešti. Tyto proudy jsou nyní lépe viditelné díky pokroku v družicovém pozorování, což je vítaný pokrok, jelikož s oteplováním atmosféry a jejím větším nasycením vodou se stávají ještě nepředvídatelnějšími.

Vědci z Kalifornské univerzit přišli s metodou, jak využít satelitní data pro vytvoření 3D mapy větrných polí, což jim umožňuje sledovat tyto atmosférické řeky v reálném čase. Tento objev nabízí nový pohled na to, jak vlhkost cestuje přes naše oblohy, a významně přispívá k našemu pochopení srážkových procesů, píše portál ScienceAlert.

Výzkum ukázal, že atmosférické řeky jsou zodpovědné až za 30 % ročních srážek v USA a Evropě a dokonce až 40 % srážek během vlhkého období ve východní Asii. Tyto vodní toky nejenže přinášejí životodárnou vodu, ale mohou také způsobovat extrémní povětrnostní jevy, jako jsou záplavy a ničivé větry.

Díky nové metodě může být lepší předpověď atmosférických řek začleněna do předpovědí počasí a klimatických modelů, což nám umožní lépe se připravit na budoucí povětrnostní události. Tento pokrok ve sledování a modelování atmosférických řek nám také poskytuje cenné informace pro boj proti změně klimatu a ochranu našich ekosystémů.

Zdroj: ScienceAlert