Astronomové zaznamenali obrovské sluneční tornádo o výšce několika Zemí, jak vrhá do vesmíru plazmový mrak

Observatoř NASA Solar Dynamics Observatory zaznamenala mohutné sluneční tornádo, které se objevilo na severním pólu Slunce. Jak uvádí server Space, může se jednat o nejvyšší tornádo, které kdy bylo ve Sluneční soustavě pozorováno. Kosmický vír dosáhl v sobotu 18. března výšky 120 000 km.

Astronomové zaznamenali, že kosmické tornádo rostlo tři dny, až v sobotu 18. března dosáhlo maximální výšky 120 000 km. K těmto typům jevů dochází na Slunci, když se zahřátá plazma vlivem magnetického pole začne rychle vířit a nabývá tvaru připomínajícího pozemská tornáda. Sluneční tornáda jsou však větší a mnohem silnější. Teplota v jejich nitru může dosahovat 50 000 až 20 milionů stupňů Celsia a tornáda na Slunci mohou rotovat rychlostí až 300 000 km/h.

Pro srovnání, nejsilnější tornádo na Zemi z hlediska síly větru v trychtýři mělo rychlost 484 km/h a šířku 1,4 km. Došlo k němu v květnu 1999 v Oklahomě v USA. Sluneční tornádo, pozorované 18. března, se zhroutilo do oblaku zmagnetizovaného plynu, což vedlo k vyvržení hmoty ze sluneční atmosféry do okolního prostoru. Naši planetu naštěstí nezasáhlo. Pravděpodobně nejvyšší tornádo ve Sluneční soustavě si můžete prohlédnout na videu níže:

Za normálních okolností sluneční tornáda Zemi výrazněji neovlivňují, ačkoli k výronům koronální hmoty (oblakům plazmy a nabitých částic) směřujícím k nám dochází. Odborníci na vesmírné počasí však tvrdí, že větší tornáda, která se na Slunci vyskytují, jsou dostatečně velká na to, aby pohltila Zemi, pokud by se naše planeta nacházela blíže ke Slunci. Naštěstí jsme od centrální hvězdy sluneční soustavy vzdáleni 149 600 000 km.

Na konci každého jedenáctiletého slunečního cyklu se zvyšuje aktivita Slunce, a tím i četnost různých slunečních jevů. Souvisí to s jeho vstupem do fáze tzv. slunečního maxima, tedy fáze, kdy je sluneční magnetické pole nejsilnější. V případě současného slunečního cyklu, který začal v roce 2019, tato fáze právě nastává a svého maxima dosáhne v roce 2025.

Zdroj: redakce, Space