Astronomové objevili nejjasnější planetu, jaká kdy byla objevena. Odráží světlo jako zrcadlo a má 2000 °C

Podle nové studie je planeta o velikosti Neptuna vzdálená od Země asi 263 světelných let nejjasnější planetou, jaká kdy byla objevena. Exoplaneta pojmenovaná LTT9779b odráží až 80 % světla své hvězdy, a to vše proto, že její mračna jsou složena převážně z kovů a oxidu křemičitého, jak uvádí web Space.

Mraky na Zemi odrážejí asi 30 procent slunečního světla. Ale taková Venuše, zcela zahalená silnou vrstvou mraků, odráží 75 procent světla, a proto je nejjasnějším objektem na naší noční obloze. Exoplaneta s názvem LTT9779b však odráží až 80 procent světla své mateřské hvězdy, což z ní činí nejjasnější nám známou planetu, která odráží světlo podobně jako zrcadlo.

Popis a výsledky pozorování LTT9779b byly zveřejněny v časopise Astronomy & Astrophysics.

Nejjasnější exoplaneta

Mraky jsou schopny odrážet značné množství světla hvězd, i když pozemské mraky nejsou v této soutěži nejefektivnější. Mezi planetami Sluneční soustavy má nejvyšší albedo, tedy poměr odraženého a dopadajícího světla, Venuše, která odráží 75 % světla.

Jak se však ukazuje, v měřítku vesmíru to stále není rekord. Teleskop Evropské kosmické agentury CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) pozoroval exoplanetu s označením LTT9779b, která je schopna odrážet až 80 procent světla hvězd, které k ní dopadá, což z ní činí nejjasnější dosud známou planetu ve vesmíru.

Kovová mračna

V souvislosti s planetou LTT9779b je záhadou, že by v zásadě nejen neměla mít žádná mračna, ale dokonce ani atmosféru. Abychom to lépe pochopili, pojďme se s ní seznámit trochu blíže. Tato planeta je jen o málo větší a těžší než Neptun. Kolem hvězdy podobné Slunci oběhne za pouhých 19 hodin. Z toho vyplývá zřejmý závěr, že se musí nacházet v její blízkosti. V důsledku toho dosahuje teplota v části planety, která je obrácena ke hvězdě, vražedných 2 000 stupňů Celsia.

Tento svět představuje pro vědce značný problém. Obecně platí, že atmosféry planet velikosti Neptuna, jejichž dráhy se nacházejí tak blízko hvězd, by měly být jednoduše odfouknuty. Tomu odolávají pouze ty planety, jejichž gravitační pole je dostatečně silné, aby tyto atmosféry udrželo. Planeta LTT9779b je v tomto ohledu raritou, která je pravděpodobně schopna existovat v této podobě jen proto, že její mračna jsou schopna odrážet tak velké množství energie.

Zdá se však, že by se zde mraky ve skutečnosti vyskytovat neměly. A už vůbec ne mraky v pozemském slova smyslu, které se při teplotách nad 100 stupňů C již nejsou schopny tvořit. Planeta LTT9779b sice mraky má, ale ne takové, jaké jsou na Zemi. Jsou tvořeny křemičitany a titanem. Jeden astronom to komentoval slovy, že si představujeme hořící svět s těžkými mraky složenými z kovů, z nichž prší titanové kapky.

Zdroj: redakce, aanda.org, space.com